:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
22 มิถุนายน 2558
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
ยิ่งทันสมัยยิ่งต้องร...
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 11

Members Online: 0

Total Members: 16
Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง กับ ม.4
News วันนี้ (7 มิถุนายน 2555) มูลนิธิไทยคม ได้เข้ามาทำกิจกรรม You can do it เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 หลังจากได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียน ม.1 ไปเมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมา เนื่องจากกิจกรรมในวันนี้จัดให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมจึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัย แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ทิ้งความสนุกสนาน กระตุ้นให้นักเรียนทั้งหมดตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมตามแนวคิดและเป้าหมายของโครงการ
  Read More  .. 
ประชาคมอาเซียนหนึ่งเดียว กับปัญหาไม่ง่ายนักสำหรับประเทศไทย
กลุ่มอาเซียน เป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกเบญจมฯหรือคนไทยทุกคนต้องรู้เท่าทัน เพราะมันคือผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ร่วมกันของทุกคนในชาติ ปัญหาใหญ่ของเราวันนี้คือทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม โดยเฉพาะภาษาของเพื่อนบ้าน คนไทยเรายังมีความตื่นตัวน้อย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมันยังอยู่ไกลตัวจึงยังไม่กังวล ... แต่วันนี้นักวิชาการทั้งหลายเขากังวลแล้ว และหาทางที่จะทำอย่างไรให้คนไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จะสื่อสารกับเพื่อนบ้านเราได้ สื่อสารกับชาติอื่นๆในโลกนี้ได้

โรงเรียนเบญจมฯเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีความพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ค่อยจะเกิดผลสักเท่าไร จึงมีวิธีคิดและหากลยุทธต่างๆมาเพื่อสอนโดยมีเป้าหมายให้เด็กเบญจมฯมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น กล้าที่จะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

สำหรับวันนี้มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนมาฝาก ซึ่งสาระหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องภาษารวมอยู่ด้วย แต่มันคือประเด็นปัญหาที่กำลังรอคำตอบจากคนบ้านเบญจมฯและคนไทยทุกคนครับ เชิญติดตามอ่านหน้าต่อไปครับ
  Read More  .. 
เด็กๆตื่นเต้นได้ดูปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
วิทยาศาสตร์ วันนี้ (6 มิถุนายน 2555) เกิดปรากฏการณ์ดาวพระศุกร์โคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ทำให้มนุษยโลกสามารถมองเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าได้พร้อมๆกัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในฐานะเครือข่ายขององค์กรคาราศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดนิทรรศการปรากฏการณ์นี้ขึ้น มีทั้งความรู้จากบอร์ด และการสังเกตปรากฏการณ์ด้วยตาผ่านกล้องดูดาว ทั้งนี้ครูชูชาติ แพน้อย หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ได้ประสานงานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (NARIT) จัดกิจกรรมนิทรรศการและสังเกตปรากฏการณ์บนชั้นดาดฟ้าของอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยเชิญครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้องได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดเมือง โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ มาร่วมกิจกรรมด้วย
  Read More  .. 
You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง
News วันนี้ (5 มิถุนายน 2555) นักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับโครงการ You Can Do It เริ่มอนาคต ค้นพบตัวเอง Workshop เชิงสร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนไทย ของมูลนิธิไทยคม ซึ่งยกคณะวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนถึงห้องประชุมใหญ่ อาคารพระเทพฯ สร้างความสนุกสนาน ได้ความรู้ และฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ งานนี้ผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา ไฟเขียวให้นักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับความรู้กันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกเรียน 15.30 น. เลยทีเดียว
  Read More  .. 
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
วิทยาศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2555 นี้จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นั่นคือดาวศุกร์จะโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะสามารถดูได้ตั้งแต่เช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ในการนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะให้ความรู้และนำสังเกตปรากฏการณ์ดังกล่าวบนชั้นดาดฟ้าของโรงเรียน และถ่ายทอดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งทุกท่านจะสามารถชมปรากฏการณ์นี้ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรได้
  Read More  .. 
ครู ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ มาเยี่ยมมาศึกษางาน
News วันนี้ (1 มิย.55) เวลา 9.00 น. คณะครูและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำโดยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเรา ในการนี้ผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา ได้ให้การต้อนรับชาวคณะจากฝางชนูปถัมภ์ก่อนที่จะออกเดินทางไปร่วมพิธีแถลงข่าวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ในฐานะที่โรงเรียนเบญจมฯจะเป็นศูนย์ถ่ายทอดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าต่อไป นายกสมาคมผู้ปกครองและครูได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนเบญจมฯผ่านผู้อำนวยการ หลังจากนั้นรองผู้อำนวยการสุทนต์ พรหมนิยม พร้อมด้วยคณะครูจากกลุ่มสาระฯต่างๆได้ดำเนินการให้การต้อนรับชาวฝางต่อ
  Read More  .. 
World Milk Day
News วันนี้ (1 มิย. 2555) เป็นวันดื่มนมโลก

ด้วยวันนี้ องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ที่จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน วันดื่มนมโลก
  Read More  .. 
Welcome foreign teachers.
News On May 22, 2555, our school to welcome foreign teachers. The school director give a bouquet of flowers and speeches for all teachers to work together. Our schools are teaching foreign languages ​​to develop the language skills to students. Throughout the office of a foreign language teacher at the school was selected for its ability to help students practice language skills. And hope to develop language skills to help lead students to The Association of South East Asian Nations on year 2015 effectively.
  Read More  .. 
We look through the lens.
News BRR NEWS มองเห็นความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน จึงเก็บภาพบางอริยาบทมาให้ดู เพื่อแสดงความชื่นชม และถือเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปเปรียบเทียบการปฏิบัติเช่นนี้ในเวลาที่ผ่านไปด้วย ถือเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นภาพที่ลูกเบญจมฯได้ทำสิ่งดีๆอย่างหนึ่งที่สวยงามให้เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ เพื่อความภูมิใจร่วมกันนั่นเอง
  Read More  .. 
อาหารจานเด็ดของ 10 ประเทศอาเซียน
กลุ่มอาเซียน เมื่อเราเดินทางไปในประเทศในกลุ่มอาเซียน เราก็อยากจะรู้ว่าอาหารจานเด็ดที่เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศนั้นๆคืออะไร สำหรับคนที่มีโอกาสเดินทางบ่อยก็พอจะรู้ แต่สำหรับใครๆที่ไม่มีโอกาสมากนักแต่ีอยากจะรู้เอาไว้เผื่อสักวันหนึ่งจะมีโอกาสเดินทางไปบ้างจะได้สั่งอาหารอย่างนั้นๆมาลองลิ้มชิมรสดูบ้าง

อาหารใน 10 ประเทศอาเซียนเท่าที่ได้อ่านจากเรื่องที่ผู้สันทัดกรณีเขียนเล่าเอาไว้นั้น น่ารับประทานทั้งนั้น ลองติดตามเข้าไปอ่านกันสิครับ
  Read More  .. 
Events
<< September 2016 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Today: Tomorrow: More...:
Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
3 วัน 9 ชั่วโมง 1 นาที
ปลดประจำการครูเกษียณ
1 ตุลาคม 2559

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 27 2016 14:58:54