:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายสุทนต์ พรหมนิยม
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
Top ข้อคิดจากกรณี น็อตกร...
Top ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
Top โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
Top พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
Top เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Top Guests Online: 5

Top Members Online: 0

Top Total Members: 16
Top Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน IEP
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน IEP ชั้น ม.1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯภาษาต่างประเทศ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของกิจกรรมการเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้พบครูผู้ดูแลเพื่อฟังการสรุปพฤติกรรมการเรียนให้ผู้ปกครองทราบด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้ัปกครองถามข้อสงสัย และเสนอแนะเรื่องต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนของห้องเรียน IEP ต่อไป ทั้งนี้ทางกลุ่มฯได้เชิญรองฯสุทนต์ พรหมนิยม มาเป็นประธานเปิดการประชุมแทนผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งติดราชการอยู่ต่างจังหวัด
BRR's TEEN TALENT 2012
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ณ อาคารซ้อมวอลเล่ย์บอล มีกิจกรรมคัดเลือกนักแสดงความสามารถพิเศษ ตามโครงการ BRR's TEEN TALENT 2012 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษไปแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันทำพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี 120 ปี เบญจมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองกิจกรรมทอดผ้าป่าของนักเรียนด้วย มีทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกจำนวนมากถึง 32 ทีม คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบแข่งขันชิงชนะเลิศจำนวน 23 ทีม'
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (7 กันยายน 2555) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ มีกิจกรรมการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออบรมให้นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ของเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จำนวน 250 คน โดยมีนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากหน่วยงาน ปปส.ภาค 2 มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งใช้เวลาอบรมจนถึงเวลา 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ GREEN IT กับ TOT
ทีโอที เทคโนโลยีสีเขียว GREEN IT ใส่ใจโลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม CSR ประกวดคลิบสั้น ตอนล้างพิษให้โลกสวย ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ทีมละ 5 คนส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ต.ค. ทั้งนี้ TOT ได้นำคณะมาประชาสัมพันธ์โครงการถึงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีนักร้องนักแสดงวัยรุ่น โยชิ (นิมิต มนัสพล) ของวง C-quint มานำเสนอโครงการด้วย ซึ่งจัดกิจกรรมที่โรงอาหารในช่วงเวลา 12.00 น. อันเป็นเวลาพักกลางวันของนักเรียน
เรียนอังกฤษกับ English We like 2012
ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มเผยแพร่กิจกรรมติวของบริษัทหนึ่ง จัดให้มีกิจกรรมแนะนำความรู้เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT วิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ทั้งนี้บริษัทได้ผนวกการนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาด้วย โดยขอใช้สถานที่บริเวณทางเดินมีหลังคา
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มการเรียนรู้ฯพลานามัยและสุขศึกษา ร่วมหน่วยงานสธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนของเบญจมฯและดัดดรุณี จำนวน 150 คน โดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นสถานที่ให้การอบรมและฝึกปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการได้ฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุุได้ในระดับหนึ่ง
กระแสผ้าป่าการศึกษาสามัคคี 120 ปี เบญจมฯ
วันนี้ภายหลังจากพิธีเคารพธงชาติแล้ว ฝ่ายบุคคลโดยรองเสน่ห์ ศุภอักษร ได้แจ้งความเคลื่อนไหวของกิจกรรมป่าการศึกษาสามัคคี 120 ปี เบญจมฯ ที่มีเป้าหมายที่จะจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ครูและนักเรียนจำนวน 3200 ชุด เพื่อเปลี่ยนของเก่าที่ใช้อยู่และมีความทรุดโทรมมาก ทั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลอง 120 ปี เบญจมฯ ด้วย เรียกว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของทั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
แข่งขัน 180 IQ
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์180 IQ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ได้เริ่มแข่งขันคัดเลือกผู้มีทักษะความสามารถด้านการคิดเลขเร็วทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อหาตัวผู้ที่จะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ในการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ดำเนินการไปนั้นมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากพอสมควรทั้ง ต้น และ ปลาย
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 2555
ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2555 คือวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้นั้น โรงเรียนของเรามีครูถึงวาระปลดเกษียณจำนวน 9 ท่าน และมีครูเกษียณก่อนกำหนดตามนโยบายของรัฐอีกจำนวน 5 ท่าน รวมแล้วมีครูปลดประจำการทั้งสิ้น 14 ท่าน ถือเป็นจำนวนบุคลากรที่ต้องออกจากบ้านเบญจมฯไปจำนวนมากอีกปีหนึ่ง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดวันแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูทั้งหมดในวันที่ 21 กันยายน 2555 ซึ่งในวันนั้นจะมีพิธีทำบุญใส่บาตรตอนเช้า ทำพิธีกล่าวอำลาหน้าเสาธง เลี้ยงพระเพล และมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคุณครูทั้งหมดในช่วงเวลาเลิอกเรียนเสร็จแล้วมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
ทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี 120 ปี เบญจมฯ
ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 เวลา 11.09 น. ที่จะถึงนี้ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชัรงสฤษฎิ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน คณะครู นักเรียน พนักงาน คนงาน และเจ้าหน้าที่ของเบญจมฯ ร่วมจัดงานทดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี 120 ปี เบญจมฯ ขึ้น เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียนจำนวน 3200 ชุด เพื่อให้งานบรรลุจุดประสงค์จึงบอกข่าวมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินตามกำลังความสามารถ ตามรายละเอียดที่แนบในหน้าต่อไป
Events
<< January 2017 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

No events.

Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
255 วัน 6 ชั่วโมง 57 นาที
ปลดภาระงาน
1 ตุลาคม 2560

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
Top Top  23,776,290 unique visits  Top Top