::ผู้อำนวยการโรงเรียน::

นายอำนาจ เดชสุภา
e-mail : amnaj@brr.ac.th
About BRR
 ภูมิหลัง
 โครงสร้างบริหาร
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 โครงสร้างรายวิชา
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
10 จุดอ่อนของไทยในสา...
เพราะอะไรเด็กจำนวนมา...
ปลาหัว..ปลาหาง
แก้ปัญหาเด็กเล่นโทรศ...
เด็กอ่านไม่ออก เขียน...
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 2

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: Sureeporn
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
จริยธรรมครู
Newsด้วยมีผู้ร้องเรียน สพฐ. เรื่องครูที่สอนกวดวิชาและเป็นผู้ออกข้อสอบปลายภาคเอง ซึ่งทำให้เด็กที่ไม่ได้เรียนกวดวิชากับครูผู้สอนวิชานั้นเสียเปรียบเด็กที่ เรียนกับครูผู้นั้นและเกิดธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับอาชีพครู ขอให้โรงเรียนกำกับ ดูแล ให้ข้าราชการครูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนและไม่ควรให้ครูผู้ทำหน้าที่ออก ข้อสอบมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนพิเศษแต่อย่างใด
  Read More  .. 
ติวเพื่อสอบ GAT-PAT
ฝ่ายบริหารวิชาการ ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2553 นี้ ฝ่ายวิชาการร่วมมือกับงานแนะแนวจัดติวความรู้เพื่อให้นักเรียน ม.6 สอบวัดความรู้ GAT-PAT ที่ สทศ. จะจัดสอบในวันที่ 9-10 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ การจัดติวในครั้งนี้เป็นการติวในรายวิชาหลัก ได้แก่คณิต วิทย์ และอังกฤษ โดยในวันแรกเป็นการติววิชาชีววิทยา โดยพี่อ้น ขัวญใจวัยทีน
  Read More  .. 
อบรมกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาผู้เรียน
News วันนี้ (22 กันยายน 2553)มีการอบรมเทคนิคการดำเนินการในชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การมัธยมศึกษา เขต6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นเวลา 3 วัน นับจากวันที่ 22-24 กันยายน 2553 มีวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขมาให้การอบรม
  Read More  .. 
ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ฝ่ายบริหารบุคคล วันนี้(18 กันยายน 2553) เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝ่ายบริหารบุคคลโดยรองฯโกศล กิตตินิรันดร์กูล และหัวหน้าระดับชั้น ได้เชิญกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประชุมที่ห้องโสตทัศนศึกษา มีกรรมการเครือข่ายทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือเดินทางมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายหลังจากการชี้แจงเรื่องราวที่แจ้งเพื่อทราบแล้ว
  Read More  .. 
มุทิตาจิตเกษียณ 2553
News วันนี้(17 กันยายน 2553)ตั้งแต่เช้า 7.45 น. เป็นต้นมา มีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้แก่ครูและนักการที่เกษียณอายุราชการจำนวน 12 คน สร้างคาวมประทับใจแก่คุณครูและนักการทั้งหมดเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงจัดเลี้ยงอาหารเย็น ซึ่งมีการแสดงสิ่งละอันพันละน้อยของครูและนักเรียน ที่โดมแก้ว ข้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ
  Read More  .. 
สังคมฯมอบรางวัล
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเดินทางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัลติดไม้ติดมือมาฝากโรงเรียน ซึ่งมีจำนวนมากมายหลายทีม โดยมีรองฯสมนึก ชูเลิศ เป็นผู้ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล
  Read More  .. 
ลิงค์ด่วนทันใจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการ BINARY DOUCUMENTใช้ได้ดีกับ Internet Explorer
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ระบบ OBECLMS ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.
กบข.
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

ธนาคารข้อสอบเบญจมฯ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

BRR TV ONLINE

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

Friend Corner

สมาคมศิษย์เก่า

สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา

Fast NEWS
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคงค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
29 วัน 15 ชั่วโมง 29 นาที
ปลดภาระงานครูเกษียณ 57
1 ตุลาคม 2557


เหลือเวลาเพียง
88 วัน 16 ชั่วโมง 29 นาที
คืนสู่เหย้า 122 ปี
29 พฤศจิกายน 2557


เหลือเวลาเพียง
485 วัน 16 ชั่วโมง 29 นาที
สู่ประชาคมอาเซียน
เต็มรูปแบบ
สิ้นปี 2558

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 01 2014 08:30:10