:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย
Dr.Werachai Tananonchai
ผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
ข้อคิดจากกรณี น็อตกร...
ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 9

Members Online: 0

Total Members: 16
Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
งาน EAST MEET WEST 2012
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม EAST MEET WEST 2012 โดยกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศเริ่มแล้ววันนี้ (9 สิงหาคม 2555) โดยมีพิธีเปิดงานแบบมินิในช่วงเวลาหลังพิธีเคารพธงชาติ โดยนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน จากการรายงานของครูอำพร จตุนิรัติศัย หัวหน้ากลุ่มฯ ทราบว่าจัดเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเน้นทักษาภาษาอังกฤษและภาษาตะวันออก ได้แก่ภาษาจีน ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เรียนรู้มา จากการติดตามชมกิจกรรมเห็นความคึกคักของนักเรียนและครูที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
  Read More  .. 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
News เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เบญจมฯ ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พุทธโสธร ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ มีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราให้ความรู้
  Read More  .. 
มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรามอบทุนการศึกษา
News เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 น. มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา โดยจัดที่ห้องโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนเบญจมฯ.. ในปี 2555 นี้ทางมูลนิธิได้ใช้เงินจากดอกผลของเงินทุนในนิธิต่างๆจำนวน 7 แสนบาทเศษ จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆในฉะเชิงเทราที่ส่งรายชื่อเข้ามารับทุน
  Read More  .. 
สมาคมศิษย์เก่าประชุมใหญ่วิสามัญ
News วันนี้ (4 ส.ค.55) เวลา 13.30 น. มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชัรงสฤษฎิ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อดำเนินการเสนอชื่อและเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่แทนว่าที่นายกฯซึ่งลาออกไปก่อนที่จะมีการเสนอชื่อคณะกรรมการทั้งคณะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในวันนี้มีศิษย์เก่าหลายรุ่นเดินทางมาประชุมกันมากหน้าหลายตา และในที่สุดที่ประชุมได้มอบความไว้วางใจให้คุณประโยชน์ โสรัจกิจ เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ ซึ่งนายกฯคนใหม่จะต้องไปดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสมาคมอย่างน้อย 15 คนแต่ไม่เกิน 30 คน เพื่อมาดำเนินงานกิจการของสมาคมต่อไป
  Read More  .. 
MIRACLE of LIFE (ปาฏิหารย์แห่งชีวิต)
News วันนี้ (4 สิงหาคม 2555) โครงการ ปฏิหารย์แห่งชีวิต หรือ MIRACLE of LIFE ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในฉะเชิงเทรา โดยใช้ห้องประชุมใหญ่อาคารสมเด็จพระเทพฯเป็นที่จัดกิจกรรม มีนักเรียนจากทั้งเบญจมฯและโรงเรียนอื่นๆมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
• พัฒนาและศึกษาโครงการให้เป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ
  Read More  .. 
จัดซักซ้อมความพร้อมของพี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 สค. ที่ผ่านมา กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์โดยครูอรษา เจริญพร ได้นัดหมายกลุ่มนักเรียนที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่ายคณิตศาสตร์ซึ่งจะทำการเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในเร็วๆนี้ เพื่อซักซ้อมการดำเนินการตั้งแต่เริ่มเปิดค่าย การนำกิจกรรมต่างๆตามตารางที่กำหนดให้น้องได้ปฏิบัติ ไปจนถึงการปิดค่าย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมค่ายมีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งการซักซ้อมความพร้อมนี้ได้ทำกันมาทุกครั้งก่อนการเปิดกิจกรรมค่ายในแต่ละปี อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนที่จะทำหน้าที่เป็นอย่างดีด้วย
  Read More  .. 
มอบเข็มสัญลักษณ์คณะกรรมการสภานักเรียน
News เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 งานสภานักเรียนได้จัดพิธีมอบเหรียญสัญลักษณ์ให้กรรมการสภานักเรียนเพื่อกลัดติดอกเสื้อ เพื่อบ่งบอกว่านี่คือกรรมการสภานักเรียนคนหนึ่ง และเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมสภานักเรียนทั้งหมด ซึ่งโดยปกติแล้วนักเรียนจะรู้จักกันเองว่าใครทำงานอะไร แต่เพื่อเป็นการระบุตัวตนที่ชัดเจนให้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่านักเรียนที่ได้รับเข็มสัญลักษณ์นี้จะมีความพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเกียรติที่ได้รับนั่นเอง

กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเข็มสัญลักษณ์นี้แก่กรรมการทุกคน
  Read More  .. 
ถวายเทียนพรรษาที่วัดสายชลฯ
งานสภานักเรียน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วงยคณะครู นักเรียน นำเทียนพรรษาที่หล่อไว้เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา เดินทางไปทำพิธีถวายให้กับวัดสายชล ณ รังษี เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดนั้น คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการต่อเนื่องมานานนับสิบปี ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ควรชื่นชม
  Read More  .. 
พัฒนาบุคลากรครูสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์
News เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 นายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะประธานสหวิทยาเขตเบญจมฯ ได้จัดการอบรมสัมนาครูในสังกัดจำนวน 10 โรงเรียน ให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัยข้าราชการ โดยเชิญวิทยากรมากความสามารถจากสำนักงานนิติกร สพฐ. มาพูดให้ความรู้ สร้างความพึงพอใจให้กับคณะครูที่เข้าร่วมรับการอบรมทุกคน

สำหรับในพิธีเปิดการอบรมนั้น ได้รับเกียรติจาก นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นประธาน และพูดให้ข้อคิดเติมกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับครูทุกคน
  Read More  .. 
ทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
News เนื่องในวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 เป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ การนี้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำนาจ เดชสุภา และครูจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปร่วมพิธีที่ส่วนจังหวัดจัดขึ้น เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ศาลาไทยหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วย
  Read More  .. 
Events
<< March 2017 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tomorrow: More...:
Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
188 วัน 6 ชั่วโมง 10 นาที
ปลดภาระงาน
1 ตุลาคม 2560

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 26 2017 17:49:02