:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย
Dr.Werachai Tananonchai
ผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
Web Content
ข้อคิดจากกรณี น็อตกร...
ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 8

Members Online: 0

Total Members: 16
Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
:: รับสมัครงาน ::

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ช่างปฏิบัติงาน....คลิก


แล็ปฟิสิกส์..ค่าย สอวน.
วิทยาศาสตร์ วันนี้(5 ตุลาคม 2555) เวลาช่วงบ่าย กิจกรรมค่ายฟิสิกส์ สอวน. ทั้ง 2 ส่วนได้เข้าห้องทดลองทางฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคาร 2 เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามตารางการฝึกทักษะเรื่องการทดลองในห้องปฏิบัติการ สมาชิกค่ายทั้งส่วนศูนย์เครือข่าย และศูนย์ ม.บูรพา ต่างตั้งอกตั้งใจสังเกตการทดลอง โดยมีคุณครูให้คำแนะนำอยู่อย่างใกล้ชิด จากการสังเกตของ BRR NEWS พบว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะทดลองและคำนวณตามที่ได้เรียนทางทฤษฎีมาแล้ว
  Read More  .. 
Provide training English teachers.
ภาษาต่างประเทศ Today, (3/10/2012) Mr.Amnaj Dhejsupa School Director, presided over the opening ceremony for the training 'Critical Thinking Process in English Teaching' at Room 426. The training was held from 3rd to 4rd October,2012. The honored lecture is Dr.Anchalee Jansem from Srinakarinwirote University. The trainees include the English teachers from Benchamaratrangsarit, Datdarunee and Panitwittaya Schools.

Kroo Amporn : Chief among foreign language said "This event to the development of teachers in the teaching process to achieve better outcomes for students. "
  Read More  .. 
พาไปดูกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ วันนี้ (2 ตุลาคม 2555) BRR NEWS ได้ขึ้นไปสำรวจกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์ ที่อาคาร 2 ชั้น 7 ที่เป็นที่เรียน ที่ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการของค่าย สอวน. ครั้งนี้ เมื่อขึ้นไปถึงพบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือกลุ่มค่ายศูนย์เบญจมฯ และศูนย์ ม.บูรพา กำลังเคร่งเครียดกับการทดลองปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ซึ่งนักเรียนทั้งสองกลุ่มต้องใช้ความสามารถทางด้านการคำนวณหาค่าการทดลอง เรียกว่านักเรียนที่เป็นสมาชิกค่ายทุกคนต่างจ้องมองการบรรยายและการสาธิตของวิทยากรกันเขม็งเลยทีเดียว
  Read More  .. 
ติวสู้ GAT/PAT
วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2555 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประสานงานวิทยากรโดยครูจิรวรรณ วิรัชกุล ได้ดำเนินโครงการติวความรู้สู้กับการสอบ GAT/PAT ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ กับติวเตอร์รับเชิญ โดยใช้ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนสมัครเข้ารับความรู้ประมาณ 200 คน โดยนักเรียนทุกคนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรกันเอง
  Read More  .. 
ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1
วิทยาศาสตร์ วันนี้ (30 กันยายน 2555) มีกิจกรรมพิธีเปิดค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนเบญจมราชัรงสฤษฎิ์ โดยมีการรับรายงานตัวนักเรียนที่เดินทางมาเข้าค่ายที่ห้องโสตทัศนศึกษา และใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดกิจกรรมค่าย โดยนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางมาเป็นประธานพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน คือ รองฯสุทนต์ พรหมนิยม รองฯโกศล กิตตินิรันดร์กูล และ รองฯนิตยา มั่นชำนาญ ทั้งนี้ครูลำยอง ไทยตระกูล ได้นำคณะครูในกลุ่มเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
  Read More  .. 
พิธีเปิดค่าย สพคว. รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 3
วิทยาศาสตร์ วันนี้ (28 กันยายน 2555) ที่ห้องโสตทัศนศึกษาของเบญจมฯ มีพิธีเปิดกิจกรรมค่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 3 ใต้แนวคิด งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในสวนของพ่อ โดย ผอ.นิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 เป็นประธานพิธี ทั้งนี้นายสวัสดิ์ รอบรู้ รอง ผอ.สพม6 เป็นผู้รายงานกิจกรรมโครงการ นอกจากนั้นผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา และรองฯนิตยา มั่นชำนาญ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ด้วย ในเบื้องต้นทราบว่ามีสมาชิกค่ายจำนวน 27 คน จาก ฉะเชิงเทรา 13 คน และจากสมุทรปราการ 14 คน โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือจาก สพม6 และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  Read More  .. 
ค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ วิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ ได้รับแจ้งจากครูลำยอง ไทยตระกูล หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ว่า ระหว่างวันที่ 30 กันายน - 17 ตุลาคม 2555 นี้ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์อบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ของมูลนิธิ สอวน. จะจัดกิจกรรมค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งจะจัดค่ายอบรมค่ายที่ 1 สาขาฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. ประจำปี พ.ศ.2555 รวมเป็น 2 ค่ายในคราวเดียวกัน โดยใช้สถานที่อาคาร 2 ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป รวมทั้งจัดที่พักแก่สมาชิกค่ายที่อาคาร 1
  Read More  .. 
ค่ายวิชาการ สพคว.
วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555 นี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จะดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 3 โดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนทสารคม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่าย
  Read More  .. 
ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก มัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยาศาสตร์ ได้รับทราบข่าวจากครูชูชาติ แพน้อย หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ แจ้งข่าวเกี่ยวกับทาง สอวน.ได้ยกระดับโรงเรียนของเราให้เป็นศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบกับ ปีนี้เป็นปีแรกที่สอบคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจะอบรมค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 19 ตุลาคม นี้ และค่ายที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม แล้วคัดเลือกตัวแทนศูนย์ 6 คน เข้าแข่งขันระดับชาติ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศต่อไป
  Read More  .. 
คลิปแด่ครูผู้เกษียณ
News เพื่อเป็นการรำลึกถึงความหลังฝังใจ BRR NEWS ขอนำเสนอให้รู้จักครูผู้เกษียณในปีงบประมาณ 2555 ว่าแต่ละท่านมีเรื่องราวเป็นอย่างไร ด้วยภาพอดีตที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็น คลิปชุดนี้ได้เปิดให้ท่านชมกันในงานค่ำคืนวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ไปแล้ว แต่มีเสียงเรียกร้องจากหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ชมอีกเป็นจำนวนมากขอให้เปิดให้ชมอีกครั้ง... ดังนั้นเราจึงนำคลิปนั้นมาวางไว้ให้ท่านเปิดชมกันเองครับ ..
  Read More  .. 
Events
<< April 2017 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
155 วัน 3 ชั่วโมง 12 นาที
ปลดภาระงาน
1 ตุลาคม 2560

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional April 28 2017 20:47:18