:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชาติชาย ฟักสุวรรณ
22 มิถุนายน 2558
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
ยิ่งทันสมัยยิ่งต้องร...
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 5

Members Online: 0

Total Members: 16
Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ชมรมครูเก่าเบญจมฯเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
News วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2555) เวลาประมาณ 11.00 น. คณะครูจากชมรมครูเก่าเบญจมฯ จำนวนประมาณ 20 คน นำโดย ผอ.บุญส่ง ชิตตระฏูล ประธานชมรม ได้เดินทางไปที่โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่107 หมู่ 3 ต ลาดขวาง ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คณะครูเก่าและญาติพี่น้องได้ร่วมกันบริจาคเงินได้จำนวนหนึ่งมอบให้รักษาการณ์ผู้อำนวยการ โดยส่วนหนึ่งมอบเป็นเบี้ยเลี้ยงแก่ครูและเจ้าหน้าที่ ๆ มาจัดการดำเนินการในวันนี้ ส่วนที่เหลือมอบไว้ให้เป็นทุนในการใช้จ่ายตามอัธยาศัยของโรงเรียน
  Read More  .. 
ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3
News เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป งานระดับชั้น ม.3 ได้จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โดยคณะทำงานซึ่งมีครูมานพ เจริญรัตน์ นิมนต์พระคุณเจ้าวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา งานวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอำนาจ เดชสุภา และคณะผู้บริหารและครูประจำชั้น ม.3 ขึ้นร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
  Read More  .. 
เกมโชว์ยกกองมาถ่ายทำที่เบญจมฯ
News วันนี้ (22 กพ. 55) ทั้งวัน มีกิจกรรมสนุกๆรายการซุปเปอร์จิ๋ว ยกกองมาถ่ายทำเกมโชว์ลองของ ที่บ้านเบญจมฯของเรา เล่นเอานักเรียนชั้น ม.3 ที่กำลังสอบปลายภาคหลายคนขาดสมาธิ อยากจะลงไปร่วมรายการกับพี่น้องที่ส่งเสียงเกรียวกราวอยู่ที่โรงพลศึกษา ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความร่วมมือกับเอกชนที่ขอความอนุเคราะห์มาเพื่อใช้สถานที่และขอให้นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยอีกรายการหนึ่ง
  Read More  .. 
พิธีมอบธงอำลา...และให้รางวัลเด็กดีศรีเบญจมฯ
News เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนโดยงานสภานักเรียน และงานบริหารบุคคล ได้จัดกิจกรรมมอบธงอำลา และมอบรางวัลแก่เด็กดีศรีเบญจมฯ ตลอดจนมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ทำคุณงามความดีแก่โรงเรียนในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหามาแล้ว โดยมีพิธีการต่อหน้านักเรียนทั้งหมดที่สนามหน้าเสาธง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายอำนาจ เดชสุภา เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปี ทั้งนี้โดยเฉพาะรางวัลเด็กดีศรีเบญจมฯนั้นผู้ได้รับจะเกิดความภาคภูมิใจที่ผลงานการทำประโยชน์แก่โรงเรียนที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาการเรียนในโรงเรียนนี้ถูกหยิบขึ้นมาเชิดชู นอกจากตนเองแล้วยังถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของครอบครัวและโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วย
  Read More  .. 
ASEAN community Seminar @ Sothorn
News ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 แจ้งให้โรงเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมนักเรียนเพื่อก้าวสู่ประชมคมอาเซียน จัดโดยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยนายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ประธานในพิธีเปิดการอบรม
  Read More  .. 
สหกรณ์โรงเรียนประชุมผู้ถือหุ้น
News เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 งานสหกรณ์โรงเรียนโดยครูอนงค์ พรหมนิยม จัดประชุมผู้ถือหุ้นของสหกรณ์ขึ้นที่ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อสรุปบัญชีรับจ่ายและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก เนื่องในโอกาสปิดงบประจำปี พร้อมกันนั้นได้แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ให้ถอนหุ้นเพื่อคืนทุนแก่สมาชิกด้วย การประชุมในปีนี้สุดคึกคักเพราะมีนักเรียนเข้าร่วมประชุมแน่นห้องโสตทัศนศึกษา
  Read More  .. 
เด็กเบญจมฯรับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศตีขิมที่ ม.บูรพา
ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน "การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๒" ซึ่งโรงเรียนของเราโดยกลุ่มสาระฯศิลปศึกษา ได้จัดส่ง เทปการบรรเลงเพลง เขมรโพธิสัตว์ สองชั้น ด้วยเครื่องดนตรีประเภท ขิม โดย นางสาวฉันทกา วงษ์ดนตรี ชั้น ม.6 และ นางสาวณัฐธิยา แก่นทรัพย์เกริก ชั้น ม.4 ส่งให้กรรมการจัดงานไดพิจารณาคัดเลือก ผลออกมาแล้วปรากฏว่า ทั้งสองคนมีความสามารถด้านการบรรเลงดนตรีถูกคัดเลือกให้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 คน
  Read More  .. 
Activity Day
News ตลอดทั้งวันของวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2555) โรงเรียนโดยงานกิจกรรมนักเรียนได้กำหนดให้เป็นวันที่กิจกรรมชุมนุมต่างๆ จัดแสดงผลงานของตนเอง โดยโรงเรียนจัดเตรียมเต๊นท์ และอุปกรณ์จำเป็นไว้ให้นักเรียนนำผลงานมาแสดงให้กันและกันได้ชม ซึ่งจากการที่ BRR NEWS ได้สังเกตกิจกรรมและการมีส่วนร่วม เห็นว่ากิจกรรมดำเนินไปตามความคิดสร้างสรรค์ของแตละกลุ่ม ส่วนมากจะเป็นเรื่องของเกมส์ และการขาย มีการแสดงบนเวทีบ้างและที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนมากคือการแสดงดนตรีของคณะต่างๆที่จัดสรรกันมาแสดงบนเวที
  Read More  .. 
โครงการ UNINET
งานเทคโนฯการศึกษา โครงการ UNINET หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสร้างเครือข่ายความเร็วสูงเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/สถาบัน และวิทยาเขตสารสนเทศ (ณ ขณะนั้นเป็นทบวงมหาวิทยาลัย) เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้จัดตั้งสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และในเวลาต่อมาขยายจากมหาวิทยาลัยสู่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 2000 แห่งทั่วประเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นหนึ่งที่ได้รับอานิสงฆ์ในนั้น จากทั้งหมด 7 โรงเรียนมัธยมศึกษาในฉะเชิงเทรา
  Read More  .. 
เก็บตกจากงาน 12ทศวรรษ เมืองลูกทุ่ง
News วันนี้ AV BEN TEAM ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอการแข่งขันเพลงลูกทุ่งของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2554 เสร็จแล้ว จะได้ทยอยนำมาให้ได้รับชมความสามารถของเด็ก ม.5 ปีนี้ว่าสุดยอดมากเท่าใด ก่อนที่จะไปชมความสามารถทางการร้อง-เต้น ของดาวร้องดาวเต้นในปีนี้ มีคลิปที่น่าสนใจคลิปหนึ่ง เป็นคลิปลิปซิงค์จากต้นฉบับรายการชิงร้อยชิงล้าน... ผู้แสดงมีความสามารถเทียบเท่านักแสดงอาชีพ ลองติดตามดูกันนะครับ
  Read More  .. 
Events
<< September 2016 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Today: Tomorrow: More...:
Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
4 วัน 2 ชั่วโมง 4 นาที
ปลดประจำการครูเกษียณ
1 ตุลาคม 2559

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 26 2016 21:55:34