::ผู้อำนวยการโรงเรียน::

นายอำนาจ เดชสุภา
e-mail : amnaj@brr.ac.th
About BRR
 ภูมิหลัง
 โครงสร้างบริหาร
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 โครงสร้างรายวิชา
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
เพราะอะไรเด็กจำนวนมา...
ปลาหัว..ปลาหาง
แก้ปัญหาเด็กเล่นโทรศ...
เด็กอ่านไม่ออก เขียน...
ความเงียบ
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 6

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: Sureeporn
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Welcome to Benchamaratrangsarit School
ภาษาต่างประเทศในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับครูชาวต่างประเทศมาทำการสอนจำนวน 4 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ทั้งหมดเป็นชาวอเมริกัน ชื่อ Miss Amanda Strelzik Mr.Luke Sikorki Mr.Josh Kraus and Mr.Aaron Hosowitz พวกเราชาวบ้านเบญจมฯยินดีต้อนรับเพื่อนชาวต่างประเทศทั้ง 4 คนครับ
  Read More  .. 
อบรมครูใช้โปรแกรมรักเรียนรู้
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2553 ฝ่ายบริหารวิชาการโดยรองฯสมนึก ชูเลิศ ได้กำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าอบรมใช้โปรแกรมคลังข้อสอบ ซึ่งฝ่ายวิชาการได้จัดซื้อโปรแกรมนี้จากบริษัทบัญญาจำกัด และใน 2 วันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้เข้ามาดำเนินการจัดการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมให้กับครูทุกคนได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้ใช้ประโยชน์ด้วยการสร้างคลังข้อสอบรายวิชาที่ตนเองสอน เพื่อนำไปใช้ในการวัดประเมินผลของแต่รายวิชาต่อไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ที่สามารถเข้ามาทดลองทำข้อสอบที่ครูอนุญาตได้อีกด้วย
  Read More  .. 
ประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ
วันนี้(22 พ.ค.53) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ โดยมีนายสุขุม ตั้งกงพานิช นากยกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมวันนี้นอกจากเลขานุการจะรายงานสถานทางบัญชีต่อสมาชิกแล้ว ยังมีวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯแทนนายสุขุม ตั้งกงพานิช นายกฯคนเก่าที่หมดวาระในปีนี้ ซึ่งจากการเลือกตั้งปรากฏว่านายวิทยา น้อยใจบุญ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯคนใหม่ มีการเสนอชื่ออุปนายกฯเข่วมทีมทำงาน 2 คนคือ อุปนายกฯคนที่ 1 คือ พ.อ.ทวีพูล ริมสาคร อุปนายกฯคนที่ 2 คือ นายสมนึก ทักษิณา ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะร่วมกันสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯกันต่อไป
  Read More  .. 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา
ที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา เพื่อเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน ให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบ โดยมี ผอ.บุญส่ง ชิตตระกูล เป็นประธาน จากการรายงานงบการเงินทำให้ทราบว่าปัจจุบันมูลนิธิมีทุนทั้งสิ้น 13 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะได้จัดสรรดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป
  Read More  .. 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล-ใช้ระบบสแกนเต็มรูปแบบ
วันนี้ BRR NEWS ลงสังเกตการณ์การใช้ระบบสแกนนิ้วเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนที่มาโรงเรียน เห็นภาพของนักเรียนที่เข้าคิวรอสแกนนิ้วตามจุดต่างๆค่อนข้างหนาตา สำหรับความรวดเร็วในการเข้าสแกนนิ้วของแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับที่รวดเร็ว ใช้เวลาในการสแกนนิ้วเฉลี่ยนคนละไม่เกิน 5 วินาที สำหรับข้อมูลที่เก็บได้นั้น ฝ่ายบริหารบุคคลได้นำไปใช้ในการตรวจสอบการมาเข้าแถวของนักเรียนด้วย ทำให้ในปีนี้การเข้าแถวของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพรียง
  Read More  .. 
อาคารอเนกประสงค์แห่งใหม่จวนเสร็จแล้ว
BRR NEWS ได้เข้าไปสังเกตการณ์การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ที่กำลังก่อสร้างที่หน้าอาคาร 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร และทำกิจกรรมต่างๆของครู-นักเรียน ปรากฏว่าในขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำลังดำเนินการมุงหลังคา และปรับพื้นอาคารเพื่อเทปูน คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้ การก่อสร้างและการปรับพื้นที่น่าจะเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดบริการได้
  Read More  .. 
ลิงค์ด่วนทันใจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการ BINARY DOUCUMENTใช้ได้ดีกับ Internet Explorer
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ระบบ OBECLMS ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.
กบข.
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

ธนาคารข้อสอบเบญจมฯ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

BRR TV ONLINE

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

Friend Corner

สมาคมศิษย์เก่า

สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา

Fast NEWS
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคงค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
60 วัน 21 ชั่วโมง 19 นาที
ปลดภาระงานครูเกษียณ 57
1 ตุลาคม 2557


เหลือเวลาเพียง
119 วัน 22 ชั่วโมง 19 นาที
คืนสู่เหย้า 122 ปี
29 พฤศจิกายน 2557


เหลือเวลาเพียง
516 วัน 22 ชั่วโมง 19 นาที
สู่ประชาคมอาเซียน
เต็มรูปแบบ
สิ้นปี 2558

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional August 01 2014 02:40:24