e-Paper อบรมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2547 จัดทำโดย ณรงค์ นันทวิจิตร งานเทคโนโลยีการศึกษา เบญจมราชรังสฤษฎิ์


      การ์ดแลน  (Lan Card)  ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน หรือในห้องเรียนเข้ากับระบบเครือข่ายภายในองค์กรและยังสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ด้วย ถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งตัวใดทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์  หรือแม่ข่าย  และกำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ 
         ในปัจจุบันการ์ดแลน
มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลอยู่ที่ 10 เมกะบิทต่อวินาที  (Mbps)  และ 100 เมกะบิทต่อวินาที  ที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์ว่า 10/100 Mbps

         

 

farm_home.gif

bar01_dot1x1_gray.gif
สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดกับจอภาพที่มีความละเอียด 800 x 600 pixel
 สร้างสรรค์งานโดย ณรงค์ นันทวิจิตร
20/03/2004 ไม่สงวนลิขสิทธิ์
Email : rong_nan@hotmail.com
222 Choompol Road Muang Cachoengsao 24000 Thailand ...Tel. 0-3851-1249 call 129   FAX 0-3851-1249 call 201