:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์ ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่อินเดีย
Newsนักเรียนไทยสุดยอด คว้ารางวัล 11 เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 3 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ที่สาธารณรัฐอินเดีย
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2011 (WIZMIC) วันที่ 20-26 ตุลาคม 2554 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผลปรากฏว่า นักเรียนทั้ง 16 คน สามารถคว้ารางวัลได้ 4 ประเภท ประกอบด้วยประเภทบุคคลได้ถึง 7 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายธนดล รุ่งจิตวรานนท์ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงกมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายสุรวิทย์ ศรีสุขพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร เด็กชายณัฐพชร พงศ์จิรภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร เด็กชายยศกร เหล่าภักดีวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวิชัย กลั่นเกล้า โรงเรียนแสงโสม กรุงเทพมหานคร



เหรียญเงิน 7 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์ จัดจ้าน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายเตชิน เรืองเกรียงสิน โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร เด็กชายสุภวัส อินทปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กชายธนัตถ์ จิราภรณ์คุปต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กชายกันตวัฒน์ นวนพรัตน์สกุล โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร เด็กชายอรรถวุฒิ ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และเด็กชายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะนี้เรียนอยู่ชั้น ม.1/1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา



และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ เด็กหญิงสัณห์สิรี ตันติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช และเด็กชายดนัยภัค ชัยวณิชยา โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพมหานคร ประเภททีมนักเรียนไทยสามารถคว้า 2 เหรียญทองได้แก่ ทีมเอ เด็กชายสิรวิชญ์ จัดจ้าน เด็กหญิงสัณห์สิรี ตันติธรรม เด็กหญิงกมลลักษณ์ วัฒนาพิทักษ์กุล เด็กชายเตชิน เรืองเกรียงสิน และทีมบี เด็กชายดนัยภัค ชัยวณิชยา เด็กชายสุภวัส อินทปัชฌาย์ เด็กชายสุรวิทย์ ศรีสุขพันธ์ และเด็กชายธนัตถ์ จิราภรณ์คุปต์ และ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ ทีมซี เด็กชายกันตวัฒน์ นวนพรัตน์สกุล เด็กชายณัฐพชร พงศ์จิรภัทร เด็กชายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล เด็กชายยศกร เหล่าภักดีวุฒิ และทีมดี เด็กชายอรรถวุฒิ ทอนสูงเนิน เด็กชายธนดล รุ่งจิตวรานนท์ เด็กชายวิชัย กลั่นเกล้า เด็กชายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์ ประเภทกลุ่มทีมได้ 2 เหรียญทองได้แก่ทีมบี และทีมซี เหรียญเงินได้แก่ทีมเอ และเหรียญทองแดงได้แก่ ทีมดี

“นอกจากนี้ ทีมนักเรียนไทยทีมดียังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดอันดับที่สามมาครองโดยมีนักเรียนจาก 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยประเทศจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เนปาล แอฟริกาใต้ อินเดีย และไทย ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 1 เวที คือ การแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Asia Inter – Cities Teenager’s Mathematics Olympiad 2001 (AITMO) ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2554 ณ เมืองกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลอีกด้วย ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

เอกสารรายงานของเด็กชายเอกวิทย์ วงศ์พยัคฆ์ คลิกดูได้ครับ Link
Comments
#1 | narong on November 03 2011 08:45:49
ต้องให้เครดิตกับโรงเรียนเซ็นหลุยส์ในระดับประถมที่น้องเอกวิทย์เรียนมาด้วยครับ.....วันนี้น้องมาต่อยอดที่เบญจมฯ สามารถสอบเข้าค่าย สอวน.ได้อีกด้วย...ต้องบอกว่าอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์จริงๆ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 22 2024 05:39:03