::ผู้อำนวยการโรงเรียน::

นายอำนาจ เดชสุภา
e-mail : amnaj@brr.ac.th
About BRR
 ภูมิหลัง
 โครงสร้างบริหาร
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 โครงสร้างรายวิชา
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
เพราะอะไรเด็กจำนวนมา...
ปลาหัว..ปลาหาง
แก้ปัญหาเด็กเล่นโทรศ...
เด็กอ่านไม่ออก เขียน...
ความเงียบ
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 7

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: Sureeporn
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
:: BRR NEWS Present ::
AV BEN TEAM Show POW

คุณสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอกิจกรรมสี ปี กศ. 2556 อื่นๆ ที่น่าสนใจจากลิงค์นี้ครับ คลิกที่นี่เลย !!!!
:: เบญจมฯช่วยเติมพลังคิดสะกิดโลก ::

:: ความภูมิใจร่วมกันของชาวบ้านเบญจมฯ ::
ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554
:: ลิงค์เสียงตามสาย ::
Latest Active Forum Threads
  Thread Views Replies Last Post
โครงการ Smart Media
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
34 0 narong
28-07-2014 00:25
หลักสูตรการอบรมใช้แท็บเล็ตเ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
57 0 narong
25-07-2014 10:28
เรียนเชิญคุณครูผู้สอนทุกระด...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
48 0 narong
24-07-2014 10:22
เชิญร่วมกิจกรรมค่ายภาษาไทย
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
78 0 narong
23-07-2014 00:14
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกร...
จัดซื้อ-จัดจ้าง
77 0 narong
22-07-2014 10:10
ต้องการดูประกาศและข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่!!
:: bill payment ::
เชิญพิมพ์ BILL PAYMENT ได้แล้วครับ !!!!


เปิดบริการแหล่งข้อมูลภาพกิจกรรม !!!
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาภาพกิจกรรมของครูและนักเรียน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงติดตั้งระบบแชร์ไฟล์ให้ครูนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลรูปภาพและอื่นๆอย่างทั่วถึง การเข้าถึงระบบสามารถทำได้ตามข้อแนะนำดังนี้ คลิกเข้าดูข้อแนะนำ
อบรมใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
News วันนี้ (26 กรกฎาคม 2557) เวลา 9.00 - 16.30 น. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนระดับชั้น ม.1 และครูผู้สนใจ เพื่อให้ครูมีความสามารถใช้แท็บเล็ตได้อย่างถูกวิธี และสามารถมองเห็นแนวทางการนำแท็บเล็ตไปประยุกต์เป็นสื่อการสอนในรายวิชาของตนเอง โดยในวันนี้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และในขณะเดียวกันรองผู้อำนวยการโกศล กิตตินิรันดร์กูล ก็ได้มานั่งเรียนรู้การใช้งานด้วย พร้อมด้วยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 คน
  Read More  .. 
สัมมนาโครงการ Smart Education กับ TOT
News เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา ได้มอบหมายให้รองฯสุทนต์ พรหมนิยม เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ Smart Education ภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ห้องประชุมชั้นใต้ดินโรงแรม The Zign Hotel พัทยา ชลบุรี พร้อมกันนี้ผมได้รับการชวนให้ร่วมเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาด้วย เป้าหมายของการสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอ Solution ของบริษัท ทีโอที จำกัด ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความทันสมัย ตอบสนองการเรียนรู้ของคนในยุค GEN Z ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ได้มองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าวจะสามารถคิดต่่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
  Read More  .. 
ต้อนรับกรรมการติดตามงานโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
News เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหาร และคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดเตรียมและต้อนรับการเข้ามาติดตามงานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ Princess Jubilee Award ของกรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เสนองานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าไปเพื่อให้กรรมการพิจารณาประเมิน และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวโดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เพื่อดูว่าโรงเรียนของเราได้ดำเนินการต่อยอดจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆบ้าง..อย่างไร
  Read More  .. 
ปิดฉากนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ที่เบญจมฯ
วิทยาศาสตร์ วันนี้(18 กรกฎาคม 2557) เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมทางวิชาการนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งยังคงมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมจากการสาธิตเรียนรู้จากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลากหลายมากมาย รวมทั้งร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสร้างของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน และที่น่าชมเชยมากคือนักเรียนที่อาสาสมัครประจำฐานความรู้ต่างๆมีความเสียสละเวลาเรียนและมีความอดทนที่จะอธิบายความรู้ต่างๆและแนะนำการสร้างสรรค์งานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เรียนรู้ร่วมกัน BRR NEWS รวมทั้งครูและเพื่อนนักเรียนทุกคนต้องขอชมเชยด้วยใจจริง ... คุณแน่มาก
  Read More  .. 
คาราวานวิทยาศาสตร์วันที่สองยังคึกคักเหมือนเดิม
วิทยาศาสตร์ วันนี้(16 กรกฎาคม 2557) เป็นวันที่สองของการจัดนิทรรศการโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. มีนักเรียนจากโรงเรียนในส่วนต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งมัธยมและประถมศึกษา เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีคุณครูของแต่ละโรงเรียนเดินทางมาดูแลด้วย จากการสังเกตของ BRR NEWS พบว่านักเรียนที่เดินทางมาชมนิทรรศการต่างมีความตื่นตาตื่นใจ และกระตือรือร้นที่จะชม และร่วมกิจกรรมในส่วนต่างๆเป็นอย่างมาก จึงประเมินด้วยสายตาว่านิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประสบความสำเร็จให้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆแก่นักเรียนมากตามสมควร โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนมีส่วนร่วมเล่นได้ เป็นการเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งความรู้ที่เด็กได้รับนี้จะฝังแน่นไปอีกนาน หรือไม่ก็ตลอดชีวิต
  Read More  .. 
ระดมความเห็นเรื่องรับนักเรียนสังกัด สพฐ.
News วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 จุดที่ 3 ภาคตะวันออก โดยใช้ห้องประชุม โสตทัศนศึกษาเป็นที่เปิดการประชุม หลังจากนั้นแยกกลุ่มประชุมที่ห้องประชุมย่อย ห้องอาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ ห้องแผนงาน และห้องประชุมอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ
  Read More  .. 
Events
<< July 2014 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

ลิงค์ด่วนทันใจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการ BINARY DOUCUMENTใช้ได้ดีกับ Internet Explorer
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ระบบ OBECLMS ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.
กบข.
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

ธนาคารข้อสอบเบญจมฯ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

BRR TV ONLINE

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

Friend Corner

สมาคมศิษย์เก่า

สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา

Fast NEWS
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคงค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
63 วัน 20 ชั่วโมง 25 นาที
ปลดภาระงานครูเกษียณ 57
1 ตุลาคม 2557


เหลือเวลาเพียง
122 วัน 21 ชั่วโมง 25 นาที
คืนสู่เหย้า 122 ปี
29 พฤศจิกายน 2557


เหลือเวลาเพียง
519 วัน 21 ชั่วโมง 25 นาที
สู่ประชาคมอาเซียน
เต็มรูปแบบ
สิ้นปี 2558

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 29 2014 03:34:49