:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 20

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)(คลิก)


- ปฏิทินงานอนามัยโรงเรียน (คลิก)

- ชี้แจงการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

- แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้มาติดต่อในสถานศึกษา (คลิก)


ระเบียบการและเอกสารการกู้ยืม กยศ. 2563

- เกณฑ์การสมัครและการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายใหม่ (คลิก)
- ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการกู้ยืม กยศ. (คลิก)
- กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)
- กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน (คลิก)
- ภาพถ่ายบ้านพักอาศัย (คลิก)
- แผนผังแสดงแผนที่บ้าน (คลิก)
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (คลิก)
- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (คลิก)
- หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา (คลิก)


ใบลงทะเบียนสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 (คลิก)

ติดตามข่าวสารได้จาก Page Facebook นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)


ดาวน์โหลดเอกสารแบบบันทึกการโฮมรูม (คลิก)


:: bill payment ::
เชิญพิมพ์ BILL PAYMENT ได้แล้วครับ !!!!
:: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในโรงเรียน ::


Latest Active Forum Threads
  Thread Views Replies Last Post
เอกสารเพื่อใช้คำนวณการใช้พล...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
6 0 gatetip
28-09-2020 04:54
ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ช...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
326 0 gatetip
22-08-2020 04:40
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5Es เ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
594 0 gatetip
17-08-2020 15:13
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
804 0 gatetip
13-07-2020 10:16
เอกสารแบบบันทึกการโฮมรูม
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
1204 0 gatetip
09-07-2020 04:12
ต้องการดูประกาศและข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่!!


ต้องการดูข่าวสารแนะแนวการเรียนต่อทั้งหมดคลิกที่นี่


เปิดบริการแหล่งข้อมูลภาพกิจกรรม !!!
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาภาพกิจกรรมของครูและนักเรียน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงติดตั้งระบบแชร์ไฟล์ให้ครูนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลรูปภาพและอื่นๆอย่างทั่วถึง การเข้าถึงระบบสามารถทำได้ตามข้อแนะนำดังนี้ คลิกเข้าดูข้อแนะนำ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ
Newsกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม (Eastern Economic Corridor : EEC)” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
  Read More  .. 
ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทางActive Learning
ฝ่ายบริหารบุคคลการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร : ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2563
  Read More  .. 
การประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Newsการประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  Read More  .. 
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม) และนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต (ทักษะดิจิทัลหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2563
  Read More  .. 
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วิทยาศาสตร์พิธีเปิดและกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563
  Read More  .. 
Events
<< September 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 28 2020 13:00:22