:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายสุทนต์ พรหมนิยม
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
Top ข้อคิดจากกรณี น็อตกร...
Top ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
Top โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
Top พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
Top เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Top Guests Online: 13

Top Members Online: 0

Top Total Members: 16
Top Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
:: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในโรงเรียน ::


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2559

:: BRR Entrance 2560 ::** คำแนะนำการเข้าสอบเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
** ประกาศรับเข้าเรียนประเภทห้องพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

** ประกาศรับเข้าเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

** ประกาศรับเข้าเรียนห้องทั่วไปประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

** ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

** ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

** ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

** ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

:: ลิงค์เสียงตามสาย ::
Latest Active Forum Threads
  Thread Views Replies Last Post
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
73 0 parinya
21-02-2017 15:25
คำแนะนำการเข้าสอบคัดเลือกเข...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
58 0 narong
21-02-2017 09:17
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
191 0 narong
17-02-2017 14:13
ประกาศรับสมัครนักเรียนความส...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
1454 0 narong
17-02-2017 02:27
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
323 0 parinya
16-02-2017 10:07
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
615 0 parinya
16-02-2017 10:05
ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 เดิ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
476 0 parinya
15-02-2017 12:33
ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 เดิ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
1042 0 parinya
15-02-2017 12:31
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศก...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
407 0 narong
08-02-2017 04:59
เพจรับสมัครนักเรียน ม.1 และ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
9917 1 narong
02-02-2017 13:13
ต้องการดูประกาศและข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่!!

ต้องการดูข่าวสารแนะแนวการเรียนต่อทั้งหมดคลิกที่นี่
:: bill payment ::
เชิญพิมพ์ BILL PAYMENT ได้แล้วครับ !!!!


เปิดบริการแหล่งข้อมูลภาพกิจกรรม !!!
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาภาพกิจกรรมของครูและนักเรียน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงติดตั้งระบบแชร์ไฟล์ให้ครูนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลรูปภาพและอื่นๆอย่างทั่วถึง การเข้าถึงระบบสามารถทำได้ตามข้อแนะนำดังนี้ คลิกเข้าดูข้อแนะนำ
สรุปรวมการรับสมัครนักเรียนห้องพิเศษ 21 ก.พ.60
การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศั้น ม.1 และ ม.4 ในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) มีนักเรียนทยอยเดินทางมาสมัครมากพอสมควร โดยเฉพาะชั้น ม.1 โดยมีรายงานยอดรวมการรับสมัครในวันนี้ ดังนี้
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 10.00 น มีพิธีการหน้าเสาธงที่สำคัญเป็นการปิดท้ายการเรียนปีการศึกษา 2559 โดยการมอบโล่รางวัลเด็กดีศรีเบญจมฯ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน นอกจากนั้นมีพิธีมอบธงอำลาโดยประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559 มอบธงโรงเรียนให้กับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยมีนัยเป็นการส่งมอบภารกิจให้น้องดำเนินการเพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนต่อไปแทนรุ่นพี่ที่กำลังจะจบชีวิตการเรียนในบ้านเบญจมฯไม่ช้านี้
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร และห้องเรียน IEP เป็นวันแรก มีผู้ปกครองนักเรียนพาบุตรหลานเดินทางมารอสมัครกันตั้งแต่เช้า เมื่อถึงเวลารับสมัครนักเรียนต่างทยอยเดินขึ้นไปผ่านกระบวนการรับสมัครของโรงเรียนที่ห้องโสตทัศนศึกษา
มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการประสานงานจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเข้ามาดำเนินกิจกรรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนระดับมัธยมการศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความตระหนักรู้ความสำคัญของการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการศึกษาของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความคิดความรู้กว้างไกลขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความรู้นั้นๆ
ประชุมครู 1/2560
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. มีการประชุมครูทั้งหมด ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยนายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้ง/ชี้แจงข้อราชการ และนัดหมายเกี่ยวกับภารกิจก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 รวมถึงการนัดหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 และก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมนั้นเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยขอเวลานำเสนองานบริการด้านการเงินให้กับครูได้ทราบด้วย
ต่อเติมอาคาร7 เพื่อใช้เก็บของ
ระหว่างนี้มีงานก่อสร้างต่อเติมด้านหลังอาคาร 7 ตรงหลังห้องดนตรีสากล เพื่อขยายห้องเป็นส่วนเก็บอุปกรณ์ ซึ่งขณะนี้ช่างกำลังดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเมื่อต่อเติมเสร็จแล้วจะได้พื้นที่เก็บอุปกรณ์ดนตรีสากลมากขึ้นอีกหลายสิบตารางเมตร ที่จะทำให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและฝึกซ้อมสะดวกสบายมากขึ้น
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. โรงเรียนเบญจมฯมีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัคร 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 One For Move และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม BRR Spirit รูปแบบการลงคะแนนเสียงล้อมาจากรูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นเอง .. การลงคะแนนเสียงของชาวบ้านเบญจมฯจะทยอยลงมาลงคะแนนเสียง โดยมีครูประจำวิชาพาลงมาด้วย เสร็จแล้วก็ต้องเข้าห้องเรียนตามปกติ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน โชว์ตัว
วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 8.15 น. ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง งานสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมโชว์ตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีทีมลงสมัครรับการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม ได้แก่ เบอร์ 1 ทีม One For Move และทีมที่ 2 ทีม BRR Spirit ดังนั้นชาวบ้านเบญจมฯได้พิจารณาเลือกกันนะครับตามสิทธิและความชอบของตนเอง .. 1 สิทธิ์ 1 เสียง
คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์มาเยี่ยม-ศึกษางานวิชาการ
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.00 น. คณะครูจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์นำโดยผู้อำนวยการเฉลิมชัย อิ่มมาก เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษางานวิชาการของบ้านเบญจมฯ โดยมีรองฯสุทนต์ พรหมนิยม รองฯทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ และหัวกลุ่มสาระฯ ของเบญจมฯให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ
สังคมฯ มอบรางวัล/เกียรติบัตรแก่นักเรียน
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 8.15 น. ณ เวทีหน้าเสาธง ภายหลังพิธีการหน้าเสาธงเสร็จสิ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร / รางวัล ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทางวิชาการโดยเข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆทั้งในจังหวัด .. ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลเป็นจำนวนมาก โดยรองฯทิพย์วัลย์ น่วมประเสริฐ เป็นประธานมอบ
Events
<< February 2017 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Tomorrow: More...:
Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
220 วัน 10 ชั่วโมง 6 นาที
ปลดภาระงาน
1 ตุลาคม 2560

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
Top Top  24,065,448 unique visits  Top Top