::ผู้อำนวยการโรงเรียน::

นายอำนาจ เดชสุภา
e-mail : amnaj@brr.ac.th
About BRR
 ภูมิหลัง
 โครงสร้างบริหาร
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 โครงสร้างรายวิชา
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
10 จุดอ่อนของไทยในสา...
เพราะอะไรเด็กจำนวนมา...
ปลาหัว..ปลาหาง
แก้ปัญหาเด็กเล่นโทรศ...
เด็กอ่านไม่ออก เขียน...
โทรทัศน์ครู
COOL Link 
Users Online
Guests Online: 2

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: Sureeporn
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
:: BRR NEWS Present ::
AV BEN TEAM Show POW

คุณสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอกิจกรรมสี ปี กศ. 2556 อื่นๆ ที่น่าสนใจจากลิงค์นี้ครับ คลิกที่นี่เลย !!!!
:: เบญจมฯช่วยเติมพลังคิดสะกิดโลก ::

:: ความภูมิใจร่วมกันของชาวบ้านเบญจมฯ ::
ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554
:: ลิงค์เสียงตามสาย ::
Latest Active Forum Threads
  Thread Views Replies Last Post
Honor System : ระบบให้ความไ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
59 0 narong
25-08-2014 02:38
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แล...
จัดซื้อ-จัดจ้าง
102 0 narong
19-08-2014 03:17
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
119 0 narong
14-08-2014 04:16
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารพ...
จัดซื้อ-จัดจ้าง
147 0 narong
08-08-2014 15:12
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเ...
ข่าวสาร-หนังสือราชการ
155 0 narong
04-08-2014 11:06
ต้องการดูประกาศและข่าวสารทั้งหมด คลิกที่นี่!!
:: bill payment ::
เชิญพิมพ์ BILL PAYMENT ได้แล้วครับ !!!!


เปิดบริการแหล่งข้อมูลภาพกิจกรรม !!!
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาภาพกิจกรรมของครูและนักเรียน งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงติดตั้งระบบแชร์ไฟล์ให้ครูนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลรูปภาพและอื่นๆอย่างทั่วถึง การเข้าถึงระบบสามารถทำได้ตามข้อแนะนำดังนี้ คลิกเข้าดูข้อแนะนำ
นายกและอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พบตัวแทนห้อง
News วันนี้เวลา 14.00 น. ที่ห้องโสตทัศนศึกษา งานกิจการสภานักเรียนได้นัดหมายให้ตัวแทนห้องทุกห้องเข้าประชุมเพื่อรับฟังการแจ้งข่าวจากพี่ประโยชน์ โสรัจจกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่า และพี่บุญโชค อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งพี่ทั้ง 2 คน ได้เข้ามาแจ้งข่าวเรื่องการขยายเวลาจองพระให้นักเรียนนำไปแจ้งผู้ปกครองทราบ แจ้งเรื่องการดูเข้ามาดูแลป้องกันสุนัขเข้าพื้นที่โรงอาหาร และแจ้งข่าวเรื่องการจัดการแสดงคอนเสิร์ตแสตมป์ ศิลปินนักร้องยอดนิยมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นอกนั้ให้น้องๆสะท้อนปัญหาเพื่อพิจารณารับเรื่องต่างๆไปช่วยโรงเรียนดำเนินการ
  Read More  .. 
ฝ่ายวิชาการเบญจมฯเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ KCC
News วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. รองฯพัชรินทร์ เปรมประเสริฐ นำคณะครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา หรือที่เรียกว่า Knowledge Center of Chachoengsao ( KCC ) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของโรงเรียน ศูนย์แห่งนี้สร้างและบริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มี ดร.วิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองใช้ และบางส่วนยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ แต่ทว่าในขณะเปิดทดลองใช้นี้ มีเยาวชน และผู้ปกครอง ได้เข้าชมและใช้บริการวันละจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ
  Read More  .. 
มสธ.โร้ดโชว์
News เมิ่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 รองอธิการบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางมาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ เสนอให้ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการแนะนำการเรียนต่อให้เป็นทางเลือกแก่นักเรียนชั้น ม.6 ด้วย จากข่าวเรื่องการบริหารงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบว่าได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของมหาวิทายาลัยทั่วประเทศ
  Read More  .. 
ครูโรงเรียนศึกษานารีวิทยามาดูงาน
News เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. คณะครูจากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จำนวน 28 คน นำโดยรองฯสมพร ศรีรัตนากูล เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะผู้บริหารของเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยนายสุทนต์ พรหมนิยม นายโกศล กิตตินิรันดร์กูล นางพัชรินทร์ เปรมประเสริฐ และนายเสน่ห์ ศุภอักษร รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ และนำคณะดูงานเยี่ยมชมกิจการในสำนักงาน ห้องเรียน และอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมพลังคิดสะกิดโลกซึ่งครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ เป็นผู้ดูแล ได้รับความสนใจจากคณะดูงานเป็นพิเศษ จนถึงเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
  Read More  .. 
โรงเรียนสีขาว
News วันนี้ (21 สิงหาคม 2557) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 น. มีการเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำในแต่ละระดับที่คัดเลือกตัวแทนมารับการอบรม เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เป็นการสร้างความรู้ และความตระหนักเรื่องพิษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียนเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับรู้อีกต่อหนึ่ง การอบรมนี้เป็นกิจกรรมยุวชนค้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ.2557 โดยงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่รับผิดชอบได้รับงบประมาณมาดำเนินการ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.เมืองฉะเชิงเทรา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด/การป้องกัน/การปราม/และข้อกฏหมาย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมในโรงเรียนอีกกิจกรรมหนึ่ง
  Read More  .. 
ต้อนรับครูจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี
News วันนี้(21 สิงหาคม 2557) เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการ อำนาจ เดชสุภา นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานทางวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ซึ่งนำคณะครูจำนวน 18 คน มาโดยรองฯยุพาพร เจือจินดา เพื่อมาศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารงานวิชาการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการนี้ผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา ได้มอบหมายให้รองฯพัชรินทร์ เปรมประเสริฐ และหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม นำครูผู้มาเยือนแยกย้ายไปยังสำนักงานของแต่ละส่วนเพื่อศึกษาเรียนรู้ ก่อนแยกย้ายจากห้องประชุมอาคารสมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกัน พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
  Read More  .. 
Events
<< September 2014 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

No events.

ลิงค์ด่วนทันใจ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

บริการ BINARY DOUCUMENTใช้ได้ดีกับ Internet Explorer
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ระบบ OBECLMS ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สพฐ.
กบข.
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

ธนาคารข้อสอบเบญจมฯ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

BRR TV ONLINE

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

Friend Corner

สมาคมศิษย์เก่า

สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา

Fast NEWS
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคงค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
28 วัน 4 ชั่วโมง 11 นาที
ปลดภาระงานครูเกษียณ 57
1 ตุลาคม 2557


เหลือเวลาเพียง
87 วัน 5 ชั่วโมง 11 นาที
คืนสู่เหย้า 122 ปี
29 พฤศจิกายน 2557


เหลือเวลาเพียง
484 วัน 5 ชั่วโมง 11 นาที
สู่ประชาคมอาเซียน
เต็มรูปแบบ
สิ้นปี 2558

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional September 02 2014 19:48:41