:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย
Dr.Werachai Tananonchai
ผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
ข้อคิดจากกรณี น็อตกร...
ต่อยอดโปรแกรมสแกนนิ้ว
โครงการพยัคฆ์ทะยาน :...
พระพุทธเจ้าที่เราไม่...
เรื่องจัดระเบียบหมาแ...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 11

Members Online: 0

Total Members: 16
Newest Member: pimpatcha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
บันทึกเรื่องเบญจมฯศูนย์บางเตย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศุนย์บางเตย ได้ดำเนินการเปิดทำการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้อง รวม 61 คน นักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 12 คน และนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 5 คน ภายใต้การบริหารงานของนายอำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หมายรวมถึงรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระฯ โดยมีนายเพทาย อมัตวะตะ อดีตรองผู้อำนวยการฯ เบญจมฯ เป็นที่ปรึกษา สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง สามารถใช้จัดกิจกรรมร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่นค่ายลูกเสือเนตรนารี

มติที่ประชุมของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน บรรดาเอกสารสำคัญและทรัพย์สอนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ให้โอนไปอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้ทำการรับมอบทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2017 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Today: More...:
Fast NEWS
โล่รางวัล OBECQA
ผู้อำนวยการชาติชาย ฟักสุวรรณ รับโล่รางวัล OBECQA ในนามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จาก สพฐ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2558
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


เรื่องราวเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กที่เด็กๆทุกคนควรรู้...CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
:: CountDown ::

เหลือเวลาเพียง
184 วัน 20 ชั่วโมง 16 นาที
ปลดภาระงาน
1 ตุลาคม 2560

ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
เอกสารครูจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
เอกสารครูวรารัตน์ วงศ์รัตน์
เอกสารครูบุญยะ บุญสนองสุภา
เอกสารครูสุกัญญา ไทยเจริญ
เอกสารครูพรพิมล ตัญญะ
เอกสารครูสุกัลยา อารมณ์เสถียร(2)
เอกสารครูวิไลวรรณ เขียวประเสริฐ
เอกสารครูฐานันท์ พ่วงมาลี(2)
เอกสารครูสุนทร ทองไชยปกรณ์ี
เอกสารครูน้อย พานิชเจริญ
เอกสารครูชนะ ทิพย์พิทักษ์
เอกสารครูประดิษฐ์ ขมจริง
เอกสารครูชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เอกสารครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์มัลติมีเดียอีบุ๊ค
สื่อสุขศึกษาครูสุชาติ บุญญาวัฒน์
สื่อครอบครัวแสนสุขครูเพ็ญจันทร์ บุญญาวัฒน์
ครูสุกัลยา ธุปพงษ์
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional March 30 2017 03:43:20