:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 8

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
MIRACLE of LIFE (ปาฏิหารย์แห่งชีวิต)
Newsวันนี้ (4 สิงหาคม 2555) โครงการ ปฏิหารย์แห่งชีวิต หรือ MIRACLE of LIFE ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในฉะเชิงเทรา โดยใช้ห้องประชุมใหญ่อาคารสมเด็จพระเทพฯเป็นที่จัดกิจกรรม มีนักเรียนจากทั้งเบญจมฯและโรงเรียนอื่นๆมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
• พัฒนาและศึกษาโครงการให้เป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ

ที่มาของโครงการ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำริถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการ แสดงออกตามความสามารถ และความสนใจของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นสำหรับตนเอง และเกิดการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม และสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้การดูแล ส่งเสริม ให้สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้รับพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ มาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการนี้ในระดับภูมิภาคทั้ง ๖ ภูมิภาค คือกรุงเทพฯและปริมณฑล เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่ผลดีต่อสังคมไทย ต่อไป

ข้อมูลจาก: http://61.19.50.36/dsdw-webold/downloads/miracle/miracle.pdf
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 20 2019 22:17:12