:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 12

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
MIRACLE of LIFE (ปาฏิหารย์แห่งชีวิต)
Newsวันนี้ (4 สิงหาคม 2555) โครงการ ปฏิหารย์แห่งชีวิต หรือ MIRACLE of LIFE ในพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในฉะเชิงเทรา โดยใช้ห้องประชุมใหญ่อาคารสมเด็จพระเทพฯเป็นที่จัดกิจกรรม มีนักเรียนจากทั้งเบญจมฯและโรงเรียนอื่นๆมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
• ให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้ความสามารถบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
• พัฒนาและศึกษาโครงการให้เป็นต้นแบบในการนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ

ที่มาของโครงการ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำริถึงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการ แสดงออกตามความสามารถ และความสนใจของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้นสำหรับตนเอง และเกิดการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม และสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ที่ทุกภาคส่วนต้องให้การดูแล ส่งเสริม ให้สามารถพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้รับพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ มาดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการนี้ในระดับภูมิภาคทั้ง ๖ ภูมิภาค คือกรุงเทพฯและปริมณฑล เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่ผลดีต่อสังคมไทย ต่อไป

ข้อมูลจาก: http://61.19.50.36/dsdw-webold/downloads/miracle/miracle.pdf
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 25 2020 05:41:05