:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 7

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ต้อนรับกรรมการติดตามงานโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
News เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายบริหาร และคณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดเตรียมและต้อนรับการเข้ามาติดตามงานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช หรือ Princess Jubilee Award ของกรรมการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เสนองานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าไปเพื่อให้กรรมการพิจารณาประเมิน และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวโดยได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เพื่อดูว่าโรงเรียนของเราได้ดำเนินการต่อยอดจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชาอื่นๆบ้าง..อย่างไร

ดังนั้นฝ่ายบริหาร โดยผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา จึงประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการจัดแสดงงานบางส่วนบนชั้น 3 อาคารอนุสรณ์สมเด็จพระเทพฯ .. มีการบรรยายสรุป และจัดนิทรรศการเพื่อให้คณะกรรมการติดตามงานได้รับฟัง พร้อมทั้งประชุมเพื่อให้กรรมการติดตามงานได้ซักถาม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการติดตามงานด้วย

ในการนี้กรรมการติดตามงานได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แก่ครู และนักเรียนที่ไปให้การต้อนรับด้วย

สำหรับที่มาของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชนั้น ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้จากลิ้งค์นี้ครับ Link http://www.bannasa.sc.chula.ac.th/project.html
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 28 2020 03:01:27