:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 6

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
นักเรียนสอบได้แพทย์ธรรมศาสตร์
News ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.6 เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) และการสอบคัดเลือกเข้าเรียนแพทย์ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ซึ่งการนี้มีนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ร่วมสอบเพื่อเข้าเรียนแพทย์ตามโครงการดังกล่าวด้วย และผลการสอบปรากฏว่ามีนักเรียนของเบญจมฯสอบผ่านเข้าเรียนได้ทั้งหมด 15 คน และประกาศสำรองไว้อีก 6 คน ดังนี้

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)
นักเรียนชั้น ม.6/1
1. นางสาวชนิกา วงศ์พยัคฆ์
2. นางสาวชิกานต์ รอดสม
3. นายณวภัทร์ บำรุงยา
4. นายพัฒนาการ พุทธรักษา
5. นางสาวภัทรานี สวัสดี
6. นายรัชชานนท์ ณีคง

นักเรียนชั้น ม.6/2
1. นางสาวปริยาภัทร ผาตินาวิน
2. นางสาวภนิตา ปิ่นปรีชาชัย
3. นางสาวพิชญ์สินี ลีลาสถาพรชัย
4. นางสาวเมชิตา คงภิรมย์ชื่น
5. นายศุภณัฐ วิริยะไกรกุล
6. นางสาวสุกัญญา ไพรินพาณิช
7. นายสุพจน์ พิบูลพันธุวงศ์

นักเรียนชั้น ม.6/9
1. นางสาวณัฐพร บุญปลูก

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
นักเรียนชั้น ม.6/2
1. นางสาวภคพร ศิริสื่อสุวรรณ

สำหรับผู้ประกาศสำรองจำนวน 6 คน มีดังนี้
1. นายเพชร ลักษณะวิสิฏฐ์ 6/1
2. นายกาจน์ สหพงศ์ 6/10
3. นางสาวสิริกัญญา แก้วประดิษฐ์ 6/1
4. นางสาวลดาวัลย์ นพภาลี 6/9
5. นางสาวสิตารมภ์ คงดนตรี 6/1
6. นางสาวทิตติยา วัฒนวงศ์ 6/2

ทั้งนี้ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) รับเข้ารียนทั้งสิ้น 27 คน ส่วนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รับเข้าเรียน 3 คน
Comments
#1 | narong on January 06 2015 07:58:33
ยังไม่มาถ่ายรูปกันอีกจำนวนหนึ่งครับ
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 27 2020 01:58:36