:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 7

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงด้วย MOODLE 2.7+
News เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา ประมาณ 16.30 น. รองผู้อำนวยการสุทนต์ พรหมนิยม ประธานปิดการอบรม มอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมทุกคน จำนวน 32 คน และมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรคนเก่งเลือดเนื้อเชื้อไขของบ้านเบญจมฯ ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ... และวิทยากรทั้ง 2 คนมอบเงินค่าตอบแทนคืนผ่านครูณรงค์ นันทวิจิตรเข้ามูลนิธิช่วยนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมูลนิธืเบญจมราชรังสฤษฎิ์...

จากนั้นรองฯสุทนต์ พรหมนิยม กล่าวขอบคุณและปิดการอบรม หลังจากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

สหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม/และร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนเสมือนจริง มีดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นายสมเกียรติ เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์ วิริยาพันธ์
3. นายปริญญา ยินดียม
4. นายธนธร เจนวรกิจ
5. นางสาวสรัชสิญา ขันดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
1. นายอธิพันธ์ ศรีรุ่งกาญจน์
2. นางทัศนีย์ รุ่งสว่าง
3. นางอภิวรรณ. หนูน้อย
4. นางสาวทิพรัตน์ ปุรา
5. นายวุฒิเศรษฐชาติ ชินรางค์กุลโน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางวราภรณ์ แก้วปลอด
2. นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ
3. นางจันทร์ณาวา แจ่มจำรัส
4. นางสาวอนัญญา วันทยานันท์
5. นายอดิศร ยังเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นายยอดชาย โคตรุฉิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นางสาวอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร
2. นางสาวฉัตรฐพร ศิริวัน
3. นางสาวสุประภา แสนวันนา
4. นางสาวนิธิวดี เเก้วนาค
5. นางสาวบัวเรียน อุดม
6. นางเพ็ญนภา ทองดี
7. นายชวิศ วรสันต์
8. นางสาวฟิรดาว์ สะนิ
9. นายสิวะ นิโย
10.นางสาวพัชรี สินเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
1. นายวีระศักดิ์ หม่อมฤทธิ์
2. นางสาววรรณา ยงพฤกษา
3. นายณัฐพล เผือกพูลผล
4. นางสาวโสภา ถาวรเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลานามัย
1. นายชนินทร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางวรรณา อิ่มจิตต์
3.นายชาญชัย พิบูลย์ศักดิ์Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 16 2019 22:41:29