:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 3

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ห้องเรียนคุณภาพ
Newsระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2551 นี้ ได้มีการเปิดการอบรมการพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพสู่ห้องเรียนคุณภาพ ทั้งนี้เป็นการจัดการอบรมของ สพท.ฉช.เขต1 อบรมให้โค้ชชิ่งของแต่ละโรงเรียนทั้งหมด 14 โรงเรียน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการพัฒนาครูในโรงเรียนต่อไป

สำหรับการอบรมใน 2 วันนี้ มีคุณครูจากโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตฯ โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ โรงเรียนตลาดคลอง16 และโรงเรียนเบญจมฯ3 ใช้ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์สำหรับการอบรม

โครงการนี้เป็นนโยบายของเลขธิการ สพฐ. ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีเป้าหมาย ในเวลา 3-5 ปีจากนี้ไป

ที่กล่าวถึงห้องเรียนคุณภาพนั้น ประกอบด้วย

1.ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน
2.การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
3.การวิจัยในชั้นเรียน
4.การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
5.การสร้างวินัยเชิงบวก

ทั้งนี้มีตัวชี้วัดดังนี้

1.การจัดการใน-นอกห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน อากาศ แสง เสียง เหมาะสม
2.นักเรียนในห้องเรียน แต่งกายเรียบร้อย มรรยาทงาม เรียนแล้วรู้จริง รู้ลึก สร้างชิ้นงาน/ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
3.ครู มีความสุขกับการสอน มองเห็นปัญหาเป็นความท้าทาย ชื่นชมกับความเจริญทางปัญญามารยาทของนักเรียนที่สอน ชื่นชมผลการประเมินภายในภายนอก NT ของโรงเรียนที่ขยับเพิ่มขึ้นทุกปี ชื่นชมกับความสำเร็จจากความพยายามในการพัฒนาวิธีสอน องค์ความรู้สำหรับการสอน สื่อ อุปกรณ์การสอนใหม่ๆของตนเอง

ความรู้ที่ถ่ายทอดนี้มีความคาดหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณครูเกิดขึ้นทั้ง 14 โรงเรียน
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 26 2020 01:49:40