:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 9

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Newsวันนี้ (25 เมษายน 2560) ณ ศาลาไทย ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นำโดยรองฯทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งในส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานั้น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานนำข้าราชการ และผู้ร่วมงานประกอบรัฐพิธีในวันนี้

สำหรับรัฐพิธีนี้มีรายละเอียดของเรื่องราวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะ ที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานที่เห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็น วันรัฐพิธีแทนวันจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 โดยให้มีการวางพวงมาลาสักการะและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็นวันยุทธหัตถี เป็นวันรัฐพิธี แทนวันที่ 25 มกราคมของทุกปี

โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาการกำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามจันทรคติ (ถือตามขึ้นแรม) เป็นวันรัฐพิธีนั้น เห็นว่าคนไทยปัจจุบันเคยชินกับวันทางสุริยคติซึ่งได้กำหนดวันที่ตายตัว และจะไม่ค่อยรู้จักหรือพูดถึงวันขึ้นแรมทางจันทรคติ การคำนวณวันทางสุริยคติในแต่ละปีโหรหลวงจะเป็นผู้คำนวณและประกาศให้ทราบโดย ทั่วไปว่าวันทางจันทรคติในปีนั้นๆ จะตรงกับวันทางสุริยคติวันใด ดังนั้นวันสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมควรใช้เป็นวันทางสุริยคติจะเหมาะ สมกว่า จึงมอบหมายนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต คำนวณแล้วปรากฎผล ดังนี้

1. วันเสร็จสวรรคตทางจันทรคติตามที่ระบุในพระราชพงศาวดาร คือ วันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ จ.ศ. 967 ซึ่งในปี พ.ศ. 2148 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2148

2. วันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรูหรือวันยุทธหัตถีทางจันทรคติตาม ที่ระบุในพระราชพงศาวดารคือ วันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จ.ศ. 95 ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2135

3. การประกาศให้วันที่ 18 มกราคม เป็นวันยุทธหัตถี จะตรงต่อความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกต้อง โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อวันที่ 25 มกราคม ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย เพราะว่ากองทัพสามารถจะแสดงความรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำ ยุทธหัตถีชนะในวันใดก็ได้อยู่แล้ว

ทั้งนี้ในประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ถึงการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ว่า ใน พ.ศ. 2147 ในสงครามอังวะ เมืองอังวะได้บุกรุกเข้ามายังเมืองนายและ เมืองแสนหวี พระองค์ทรงได้กรีธาทัพพร้อมสมเด็จพระเอกาทศรถไปยังเมืองเชียงใหม่ โดยแยกออกเป็นสองทาง สมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปทางเมืองฝาก ส่วนพระองค์ยกทัพไปทางเมืองหาง

แต่ในขณะที่พระองค์ทรงประทับแรมที่ทุ่งแก้ว ได้เกิดประชวรเป็นหัวละลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์จนเป็นพิษ ถึงกับเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา เสด็จอายุในราชสมบัติ 15 ปี

ที่มา : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 19 2019 21:12:59