:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 13

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
รางวัลที่น่าภูมิใจ
News
วันนี้เวลา 8.20 น. ที่หน้าแถวตอนเช้า มีพิธีมอบรางวัลให้กับกลุ่มนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการประกวดโครงงานสุขภาพ แอโรบิคป้องกันโรคอ้วน แข่งขันประกวดวาดภาพ เรียงความ และ โครงการ to be number one เป็นที่ 1 โดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยผู้อำนวยการอำนาจ เดชสุภา เป็นประธานมอบรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงานสุขภาพชมรมเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมเงินรางวัล 5000 บาท จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นางสาวนฤภรณ์ สื่อสวัสดิ์วนิช ม.4/1 มองเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้โรงเรียน

2. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้รางวัล รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีโครงงานสุขภาพชมรมเด็กไทยทำได้ ระดับดี จากอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. รางวัลชมรมเด็กไทยทำได้โรงเรียนเบญจมฯ เป็นวิทยากรแรกเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงงานสุขภาพ โดยนางสาวธนาภร เจริญเตีย ม.5/6 จากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

4. รางวัล นจำเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี โดยนางสาวเบญจมาศ อินหวัน ม.4/1

5. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประเภทการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนายปานรวัฎ บุญทองดี ม.6/11

6. รางวัลวาดภาพระบายสี to be number one เป็นที่ 1 ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด จากโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ระดับม.ต้น รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รัตนวดี ทีฆะวงษ์ ม.1/4
ระดับ ม.ปลาย รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรวุฒิ รัตนคร ม.5/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวศิริพร เพ็งบุปผา ม.6/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายพุทธชาติ ชูเรือง ม.6/9
รางวัลชมเชย นายเทพพร เอื้อารีย์ ม.6/11

7. รางวัลประกวดเรียงความ เยาวชนไทย กายแข็งแรง จิตแจ่มใส มีวินัย พ้นภัยยาเสพติด
ระดับ ม.ปลาย รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวภัทราพร ทรายคำ และนางสาวเพียงพัดชา เหล็กเพชร ม.4/3

8. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมและแก้ไขปัญหาโภชนาการ จากโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ นางสาวกรวิกา จงเจริญ ม.4/2

9. รางวัลชนะเลิศแข่งขันแอโรบิคประเภททีม และมาราธอน จากเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต โดยนางสาวขนิษฐา ศรีอุไร ม.3/3 และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันประเภททีม นายบัณฑิตพงศ์ เหรียญทอง

10.โรงเรียนเบญจมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Events
<< May 2020 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทอง

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 25 2020 06:23:13