:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
News Categories
วิทยาศาสตร์

Category: วิทยาศาสตร์
Number of Items: 171
เปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชาดาราศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนเฉพาะทางเตรียมแพทย์ - พยาบาล
นายเสรี อังศิริ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครู สพฐ.เป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
กิจกรรมอบรมอนุรักษ์พิทักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2566
ตลาดนัดการงานอาชีพแฟร์ วัยรุ่นสู่อาชีพ
ค่ายห้องเรียนสีเขียว
ศึกษาดูงานด้านวิทยาการหุ่นยนต์
การนำเสนอโครงงานวิจัย นร. SMTE
ได้รับรางวัลจากงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2566
อบรมการออกแบบงาน 3 มิติ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนเฉพาะทางเตรียมแพทย์-พยาบาล ประจำปี 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ ครั้งที่ 2
ค่ายคอมฯและออกแบบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ 2 มิติ และ 3 มิติ ปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ค่ายแกนนำห้องเรียนสีเขียว
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมการฟังบรรยายและกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมการออกแบบงาน 3 มิติ Fablab brr.
รับรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17
ลูกเบญจมฯคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทย
ค่ายสอวน.ดาราศาสตร์ ค่าย 1
เบญจมฯฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ค่ายห้องเรียนพิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พิธีปิดค่าย 1 ฟิสิกส์
สอวน. ค่าย 1 ฟิสิกส์
สอวน. ค่าย 1 ดาราศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ 6
ปิดค่ายสอวน.ฟิสิกส์ ค่าย1
พิธีเปิดค่าย1 สาขาฟิสิกส์
พิธีเปิดค่าย1 สาขาดาราศาสตร์
ค่ายฟิสิกส์
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชื่นชมยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร
การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บางเตย
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2561
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) และรร.เทพศิรินทร์
ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.2
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชนะเลิศ ระดับประเทศ
นักเรียนสร้างชื่อเสียงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.5-1 ม.5-2
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ร่วมประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2560
ปิดค่ายสอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์
สอวน.วิชาฟิสิกส์
สอวน. วิชาดาราศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับรางวัล
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ ครั้งที่ 22
พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ
พิธีเปิดค่ายเคมี Chem to STEM ครั้งที่ 1
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ "เบญจมฯ ฟิสิกส์สัประยุทธ์" รอบชิงชนะเลิศ
คาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
ห้องพิเศษ ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
เบญจมฯ ทำ MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
ประกาศศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเบญจมฯ
รับรางวัลชมเชยแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่5
ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คว้ารางวัลรองอันดับ 2
ผลการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2559 ครั้งที่ 66
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของบ้านเบญจมฯ
Best practices
กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว
เรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ
ดาราศาสตร์ สอวน. ศูนย์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โครงการรักษ์บ้านเบญจมฯ
นักเรียนห้องพิเศษนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบโล่/รางวัลแก่นักเรียน
เด็ก 6/1 ออกค่ายอาสาเพื่อน้องที่อำเภอสนามชัยเขต
โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
เปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์
เปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิก สอวน. วิชาดาราศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ-ชีววิทยา 2558
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
เด็กเบญจมฯตัวแทน สพม.6 คว้าที่ 1 และ 5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มอบโล่และเกียรติบัตรให้นักเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
แข่งขันทักษะวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์
ปิดกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์ (ศูนย์เบญจมฯ)
เปิดค่ายวิชาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ความเคลื่อนไหวการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาฟิสิกส์
อบรม สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมที่ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
เปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ปิดฉากนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ที่เบญจมฯ
คาราวานวิทยาศาสตร์วันที่สองยังคึกคักเหมือนเดิม
เปิดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เตรียมความพร้อม..นิทรรศการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.2557
อบรมนักเรียนประจำฐานเรียนรู้ คาราวานวิทย์
ค่ายห้องเรียนสีเขียว+พลังคิดสะกิดโลก
ม.4/1 และ 2 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สะแกราช
ทีม Kritkangwan ไปต่อในโครงการ Moonbots 2014 Challenge
ปิดค่ายดาราศาสตร์ สอวน.ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ มอบโล่ เกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิต-วิทย์
ปิดค่าย สอวน. วิชาฟิสิกส์
เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ สพม.6
ประเมินโครงการห้องเรียนสีเขียว
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๖
ค่ายสีเขียว
ค่ายดาราศาสตร์ สอวน. ค่ายที่ 2
ค่ายเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
สาระวิทย์มอบรางวัลแก่นักเรียน
รายการ Sci-Fighting วิทย์สู้วิทย์
ม.1/1-3 เข้าค่ายที่อ่าวคุ้งกระเบน
เด็กเบญจมฯยกแก๊งเข้าค่าย สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น รอบ2
you are Galileo.
ตัวแทนวิทยาศาสตร์เบญจมฯร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระยอง 6 รายการ
หอดูดาวสร้างเสร็จแล้ว
สอบประเมินผลการอบรมวิชาฟิสิกส์ สอวน. ค่าย ที่1
หอดูดาวเบญจมฯ
เยี่ยมห้องเรียนดาราศาสตร์
ค่ายเรียนรู้ดาราศาสตร์ สอวน. ม.ต้น
แล็ปฟิสิกส์..ค่าย สอวน.
พาไปดูกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์
ติวสู้ GAT/PAT
ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1
พิธีเปิดค่าย สพคว. รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 3
ค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ วิชาฟิสิกส์
ค่ายวิชาการ สพคว.
ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก มัธยมศึกษาตอนต้น
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เด็กๆตื่นเต้นได้ดูปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
เด็กเบญจมฯผ่านเข้ารอบ 3 รายการวิทยสัปยุทธ์ทางช่อง 5
เนรมิตดาดฟ้าอาคาร 2 เป็นหอดูดาว
สัณหณัฐ ..ป๋วย.. คว้าเหรียญเงินจากการแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คอยดูจันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม
ปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ ไปแล้ว
สอวน.ฟิสิกส์ สอบแล้วครับ
พาไปเยี่ยมชมการทดลองฟิสิกส์
แม้เป็นวันหยุด สอวน.ฟิสิกส์ ก็ไม่หยุด
ค่ายฟิสิกส์ สอวน. ย่างเข้าวันที่ 4
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตฯวิทย์ ม.ต้น
ตามไปดูเด็กค่าย สอวน.ฟิสิกส์
ติดตามชมรายการ วิทยสัปยุทธ์ เบญจมฯ vs สุราษฎร์พิทยา
ค่ายฟิสิกส์ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2554
ปตท.ให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเด็ก ม.4
ค่ายห้องเรียนสีเขียว
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในเบญจม์
ลูกเบญจม์ได้รับคัดเลือกแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
โครงการหอดูดาว
ฝ่าด่านมหิดลและเตรียมอุดมคว้าแชมป์ไบโอ
ค่ายเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์คุ้งกระเบน
ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ปิดค่ายฟิสิกส์ สอวน.
ชาวค่าย สอวน.ฟิสิกส์ สอบปฏิบัติ
ชาวค่ายฟิสิกส์..เรียนกันเครียดเลย
วันแรกของการเรียนในค่าย สอวน.ฟิสิกส์
เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ ที่เบญจมฯ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมดูพระอาทิตย์โดนดวงจันทร์บัง..คึกคักๆ
สุริยุปราคาบางส่วนปี 2553
15มค.เตรียมชม สุริยุปราคา เห็นชัดทุกภาค
ดาวเคียงเดือน
TOT Young Club
เริ่มลุยเคมี สอวน.
เปิดค่าย สอวน.เคมีค่าย1
ปลูกป่าชายเลนที่เกาะนก
ค่ายเด็กเขียว
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ม.3/1-2 เข้าค่ายที่วังน้ำเขียว
Show All Categories
Events
<< June 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional June 23 2024 16:25:27