:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย
Dr.Werachai Tananonchai
ผู้อำนวยการโรงเรียน
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
ของขวัญของชีวิต
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 9

Members Online: 0

Total Members: 29
Newest Member: sasiyamon_cha
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
News Categories
วิทยาศาสตร์

Category: วิทยาศาสตร์
Number of Items: 141
ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ครั้งที่ 6
ปิดค่ายสอวน.ฟิสิกส์ ค่าย1
พิธีเปิดค่าย1 สาขาฟิสิกส์
พิธีเปิดค่าย1 สาขาดาราศาสตร์
ค่ายฟิสิกส์
งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชื่นชมยินดีกับนายชาคริต ดิษฐาพร
การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บางเตย
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2561
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงาน รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) และรร.เทพศิรินทร์
ค่ายห้องเรียนพิเศษ ม.2
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชนะเลิศ ระดับประเทศ
นักเรียนสร้างชื่อเสียงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.5-1 ม.5-2
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ร่วมประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 2560
ปิดค่ายสอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์
สอวน.วิชาฟิสิกส์
สอวน. วิชาดาราศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับรางวัล
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ ครั้งที่ 22
พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศ
พิธีเปิดค่ายเคมี Chem to STEM ครั้งที่ 1
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ "เบญจมฯ ฟิสิกส์สัประยุทธ์" รอบชิงชนะเลิศ
คาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
ห้องพิเศษ ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน
เบญจมฯ ทำ MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร
ประกาศศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเบญจมฯ
รับรางวัลชมเชยแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่5
ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คว้ารางวัลรองอันดับ 2
ผลการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2559 ครั้งที่ 66
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของบ้านเบญจมฯ
Best practices
กิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว
เรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ
ดาราศาสตร์ สอวน. ศูนย์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โครงการรักษ์บ้านเบญจมฯ
นักเรียนห้องพิเศษนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มอบโล่/รางวัลแก่นักเรียน
เด็ก 6/1 ออกค่ายอาสาเพื่อน้องที่อำเภอสนามชัยเขต
โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
เปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์
เปิดกิจกรรมค่ายโอลิมปิก สอวน. วิชาดาราศาสตร์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ-ชีววิทยา 2558
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
เด็กเบญจมฯตัวแทน สพม.6 คว้าที่ 1 และ 5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์มอบโล่และเกียรติบัตรให้นักเรียน
ผลการแข่งขันทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
แข่งขันทักษะวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์
ปิดกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์ (ศูนย์เบญจมฯ)
เปิดค่ายวิชาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ความเคลื่อนไหวการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาฟิสิกส์
อบรม สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมที่ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
เปิดซองสอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ปิดฉากนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ที่เบญจมฯ
คาราวานวิทยาศาสตร์วันที่สองยังคึกคักเหมือนเดิม
เปิดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
เตรียมความพร้อม..นิทรรศการ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.2557
อบรมนักเรียนประจำฐานเรียนรู้ คาราวานวิทย์
ค่ายห้องเรียนสีเขียว+พลังคิดสะกิดโลก
ม.4/1 และ 2 ร่วมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคตะวันออก
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สะแกราช
ทีม Kritkangwan ไปต่อในโครงการ Moonbots 2014 Challenge
ปิดค่ายดาราศาสตร์ สอวน.ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ มอบโล่ เกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิต-วิทย์
ปิดค่าย สอวน. วิชาฟิสิกส์
เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ สพม.6
ประเมินโครงการห้องเรียนสีเขียว
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๕๖
ค่ายสีเขียว
ค่ายดาราศาสตร์ สอวน. ค่ายที่ 2
ค่ายเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
สาระวิทย์มอบรางวัลแก่นักเรียน
รายการ Sci-Fighting วิทย์สู้วิทย์
ม.1/1-3 เข้าค่ายที่อ่าวคุ้งกระเบน
เด็กเบญจมฯยกแก๊งเข้าค่าย สอวน.วิชาดาราศาสตร์ ม.ต้น รอบ2
you are Galileo.
ตัวแทนวิทยาศาสตร์เบญจมฯร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระยอง 6 รายการ
หอดูดาวสร้างเสร็จแล้ว
สอบประเมินผลการอบรมวิชาฟิสิกส์ สอวน. ค่าย ที่1
หอดูดาวเบญจมฯ
เยี่ยมห้องเรียนดาราศาสตร์
ค่ายเรียนรู้ดาราศาสตร์ สอวน. ม.ต้น
แล็ปฟิสิกส์..ค่าย สอวน.
พาไปดูกิจกรรมค่าย สอวน. ฟิสิกส์
ติวสู้ GAT/PAT
ค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1
พิธีเปิดค่าย สพคว. รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 3
ค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ วิชาฟิสิกส์
ค่ายวิชาการ สพคว.
ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก มัธยมศึกษาตอนต้น
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
เด็กๆตื่นเต้นได้ดูปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
เด็กเบญจมฯผ่านเข้ารอบ 3 รายการวิทยสัปยุทธ์ทางช่อง 5
เนรมิตดาดฟ้าอาคาร 2 เป็นหอดูดาว
สัณหณัฐ ..ป๋วย.. คว้าเหรียญเงินจากการแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คอยดูจันทรุปราคาเต็มดวง 10 ธันวาคม
ปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ ไปแล้ว
สอวน.ฟิสิกส์ สอบแล้วครับ
พาไปเยี่ยมชมการทดลองฟิสิกส์
แม้เป็นวันหยุด สอวน.ฟิสิกส์ ก็ไม่หยุด
ค่ายฟิสิกส์ สอวน. ย่างเข้าวันที่ 4
กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตฯวิทย์ ม.ต้น
ตามไปดูเด็กค่าย สอวน.ฟิสิกส์
ติดตามชมรายการ วิทยสัปยุทธ์ เบญจมฯ vs สุราษฎร์พิทยา
ค่ายฟิสิกส์ สอวน. ค่ายที่ 1 ปี 2554
ปตท.ให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเด็ก ม.4
ค่ายห้องเรียนสีเขียว
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในเบญจม์
ลูกเบญจม์ได้รับคัดเลือกแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
เรียนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
โครงการหอดูดาว
ฝ่าด่านมหิดลและเตรียมอุดมคว้าแชมป์ไบโอ
ค่ายเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์คุ้งกระเบน
ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ปิดค่ายฟิสิกส์ สอวน.
ชาวค่าย สอวน.ฟิสิกส์ สอบปฏิบัติ
ชาวค่ายฟิสิกส์..เรียนกันเครียดเลย
วันแรกของการเรียนในค่าย สอวน.ฟิสิกส์
เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ ที่เบญจมฯ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมดูพระอาทิตย์โดนดวงจันทร์บัง..คึกคักๆ
สุริยุปราคาบางส่วนปี 2553
15มค.เตรียมชม สุริยุปราคา เห็นชัดทุกภาค
ดาวเคียงเดือน
TOT Young Club
เริ่มลุยเคมี สอวน.
เปิดค่าย สอวน.เคมีค่าย1
ปลูกป่าชายเลนที่เกาะนก
ค่ายเด็กเขียว
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ม.3/1-2 เข้าค่ายที่วังน้ำเขียว
Show All Categories
Events
<< January 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2561 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional January 20 2019 21:27:30