:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เอกสารแบบตรวจการเปิด...
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
โทรทัศน์ครู
Table './mainweb/fusion_online' is marked as crashed and should be repairedTable './mainweb/fusion_online' is marked as crashed and should be repairedTable './mainweb/fusion_online' is marked as crashed and should be repaired
Users Online
Table './mainweb/fusion_online' is marked as crashed and should be repaired Guests Online: 0

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
Articles Hierarchy
Articles Home » ขอคิดด้วยคน » Education 4.0
Education 4.0
4.0 มันคืออะไรเหรอ
มันคือค่าวัดผลของคนเรียนเก่งใช่มั้ย??
........
ตัวเลข 4.0 ที่กล่าวนี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องได้ยินได้ฟังได้อ่านแทบจะทุกเวลาช่วงข่าว เพราะเป็นตัวเลขที่มาประกอบคำว่า Thailand เป็น Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลโปรประกันดานักหนาว่าจะเป็นการนำพาประเทศไทยเดินไปสู่ความ "มัั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาให้เป็นข้อบังคับใช้ไปแล้วนั้น

ผมจะไม่ลงรายละเอียดไปในเรื่อง Thailand 4.0 เพราะวันนี้ตั้งใจมาคุยเรื่อง การศึกษาไทย 4.0 หรือ Education 4.0 นะครับ

ก่อนอื่นเลยต้องหานิยามของคำว่าการศึกษา 4.0 กันก่อน

ความจริงแล้วต้นสายปลายเหตุของ Education 4.0 ก็มาจาก Thailand 4.0 นั่นเอง จากการที่อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์2 กล่าวถึงโมเดลประเทศไทย 4.0 ท่านใช้ภาษาอังกฤษว่า “Valued-Based Economy” ซึ่งจะหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ยึดคุณค่าเป็นฐาน เมื่อมามาใช้กับการศึกษา จึงเท่ากับเป็น Valued-Based Education ที่การศึกษายึดคุณค่าเป็นฐาน นั่นเอง

ทีนี้การศึกษา 4.0 นี่จะหมายถึงอะไรล่ะ

คุณไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2559 ก) นิยามการศึกษาไทย 4.0 ไว้เป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา 3.0 เป็นการศึกษายุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีหรือยุคโลกาภิวัตน์การศึกษา 2.0 เป็นการศึกษาในแนวคิดของอุตสาหกรรมที่สอนให้คนรู้ว่าไม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์อะไรมาก เพราะในโรงงาน มีคนคิดให้แล้ว และการศึกษายุค 1.0 เป็นการศึกษาเพื่อสังคมการเกษตร เป็นการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เรียนตามที่ครูสอนไปเรื่อยๆ เน้นการบรรยายเป็นหลัก (Cr.บทความของสมาน อัศวภูมิ)

เมื่อรู้นิยามการศึกษาไทย 4.0 ว่าเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมได้แล้ว .. ทีนี้ปัญหาก็ไปตกอยู่ที่ผู้ต้องรันนโยบายการศึกษาชาติแล้วนะครับว่าจะต้องดำเนินงานตามนโยบายต่อไปอย่างไร

ผมเห็นความพยายามของกระทรวงศึกษา และ สพฐ. ที่พยายามผลักดันนโยบายเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งทั้งระบบด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาใหม่ก็ดี พัฒนาบุคลากรครูในรูปแบบจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ครูก็ดี ลดภาระของครูเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนก็ดี หรือลดความเครียดแก่เด็กนักเรียนด้วยโครงการลดเวลาเรียนเปลี่ยนเวลารู้ และอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่ดีครับส่วนผลเป็นอย่างไรนั้นทุกคนในวงการศึกษาคงได้รับรู้แล้วโดยทั่วกัน

เพื่อให้แคบเข้ามาในเรื่องที่ผมต้องการสื่อก็คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งใช้ทฤษฎี Valued-Based Education เป็นแบบในการดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย

ที่ผมจะชี้เชิญชวนให้พี่น้องครูได้มองเห็นการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ที่อาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นคือเครื่องมือ(Hardware) สื่อประกอบการเรียนการสอน(Software) ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด ที่ครูมืออาชีพทุกคนจะต้องเรียนรู้และนำมาใช้มากบ้างน้อยบ้างตามบริบทของกลุ่มสาระวิชา

เราโชคดีมากที่ศตวรรษนี้ เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่ายจนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาไม่แพง ความรู้ทุกสาขาวิชาล้วนถูกวางไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตต้องการรู้เรื่องใดๆเพียงใช้เครื่องมือค้นหาจากโปรแกรม Browser ซึ่งเป็นที่รู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

ณ วันนี้เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามีคุณครูหลายต่อหลายท่านใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับการเรียนการสอนกันอยู่ โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม google app หรือโปรแกรม moodle หรือโปรแกรมอื่นๆ และเชื่อว่าครูที่ใช้เครื่องมือเหล่านั้นแต่ละคนมีความชำนาญจนสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูด้วยกันได้ แต่ปัญหาอุปสรรคของการที่ครูจะถ่ายทอดความรู้ให้กันนั้นจะต้องมีเวลาให้แก่กันและกันเนื่องจากถาระงานของแต่ละคนที่มีอยู่

มันจึงมาถึงเรื่องการบริหารจัดการ และนโยบายในการที่จะพัฒนาครูให้มีทักษะที่จะใช้เครื่องมือสื่อการสอนเพื่อนำไปใช้กับการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ... ในเรื่องนี้งานวิชาการจัดการศึกษาในโรงเรียนจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนในนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Education 4.0 หรือการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ... การมีเป้าหมายชัดเจนและเอาจริงเอาจังเพียงใดนั้นคงขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารจัดการนะครับ

เพราะเชื่อว่าวันนี้โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตโรงเรียนก็ดี ด้านอุปกรณ์ไอทีก็ดี พร้อมอยู่แล้วนี่ครับ

ณรงค์ นันทวิจิตร
18/12/2561
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< March 2021 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ


-:-ชมรม TO BE NUMBER ONE BRR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี 2563 เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2563
เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติเอกสารแผนประจำปี 2563 CLICK!!!

เอกสารแผนประจำปี 2564 CLICK!!!

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561 CLICK!!!

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 08 2021 12:38:17