:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 8

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
มสธ.โร้ดโชว์
News เมิ่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 อธิการบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดินทางมาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เพื่อจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ เสนอให้ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการแนะนำการเรียนต่อให้เป็นทางเลือกแก่นักเรียนชั้น ม.6 ด้วย จากข่าวเรื่องการบริหารงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบว่าได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของมหาวิทายาลัยทั่วประเทศ

(ข่าวจากนครโพสต์) ...รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่าถึงนโยบาย มสธ. กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่าได้ยึดแนวทาง มสธ. I - DU ( ICT - Driven University) ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจไอซีที และภาษาเป็นอาวุธ” โดยมุ่งบริการความรู้ทางวิชาการหลากหลายสาขาเข้าสู่อาเซียน ในขณะเดียวกันก็ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาด้านไอซีทีและภาษาควบคู่กัน สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลของ มสธ.มีนโยบาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ( international program ) ในระดับปริญญาโท แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน และในขณะนี้ในการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ระดับของ มสธ. ได้สอดแทรกเพิ่มความรู้ด้านอาเซียน

“ในปี พ.ศ.2557-2558 จะมีหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาวิชา อาทิ หลักสูตร บริหารธุรกิจ MBA และหลักสูตรอาเซียนศึกษา Asian Studies ซึ่งพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่งในเอเชีย ทั้งนี้รวมถึงโครงการสัมฤทธิบัตรนานาชาติด้วย นอกจากนี้ มสธ. ยังมีการเรียนการสอนรายวิชา ที่เป็นหลักสูตรสัมฤทธิบัตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ 10 อาชีพ รวมทั้งภาษาจีน ภาษาเขมร เพื่อพัฒนาคนไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย”

อธิการบดี มสธ. กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งระดับปริญญาตรี – โท – เอก การบริการทางวิชาการให้แก่สังคม กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ในการให้โอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา อาทิผู้พิการประเภทต่างๆ ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ตลอดจนจัดกิจกรรมให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคมด้วยการฝึกอบรม, การสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เพื่อพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การให้บริการ e-books ให้บริการdownload ฟรี มีสถานีโทรทัศน์เคเบิล STOU Channal ที่สามารถเปิดรับชมรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการร่วมมือกับเครือข่าย โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. จะตอบสนองกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ระดับชุมชนระดับชาติ และระดับโลกให้สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”หรือ Open lifelong learning for all.
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 19 2019 05:38:34