:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤ๋ฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
Latest Articles
TEAM WORK
Education 4.0
การคัดเลือกผู้ประกอบ...
คูปองครู ปีการศึกษา ...
เทศกาลงานรับนักเรียน...
โทรทัศน์ครู
Users Online
Guests Online: 2

Members Online: 0

Total Members: 13
Newest Member: brr1
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เลือกตั้งประธานนักเรียน
News วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. งานสภานักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนพนัย จันทร์เจริญ ชั้น ม.5/10 พรรค Brr Fight For Future 2.นายปฏิพล คงภิรมย์ชื่น ชั้น ม.5/6 พรรค Brr Revolution และ 3.นายศิริวัฒน์ ตันตินิยงคกุล ชั้น ม.5/7 พรรค The Primary Season 2 ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล้อเลียนแบบมาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ของ กกต. และในกิจกรรมวันนี้เป็นปีแรกที่มีการให้ระยะเวลาเลือกตั้งนานหลายชั่วโมง มีหน่วยเลือกตั้ง 3 จุด

จุดแรกที่ใต้อาคารสมเด็จพระเทพฯ เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้น ม.5-6 จุดที่สองที่สนามระหว่างอาคาร 1 และ 3 เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนชั้น ม.3 -4 และจุดที่สามที่ใต้อาคาร 7 เป็นหน่วยเลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้น ม.1-2

ทั้ง 3 หน่วยเลือกตั้งจะมีคุณครูและกรรมการสภานักเรียนเป็นกรรมการดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนด นักเรียนทุกคนที่จะเข้าเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน... ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์

การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< October 2019 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

No events.

BRR facebook
Fast NEWS
ของขวัญชีวิต
คลิก!!! บทความเสริมกำลังใจ


รางวัลของสถานศึกษา
-:-โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560

-:-โครงการ To Be Number 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎฺ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมรักษามาตรฐาน ระดับทองปีที่ 1

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2561
รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีเอกสารแผนประจำปี 2562 CLICK!!!

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” CLICK!!!

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
ASEAN Economic Community

Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
To be number one brr
AV BEN Studio
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
SlideShow Gallery
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional October 17 2019 09:10:19